top of page

Downloads

Logo Woord en Welzijn gratis downloads

God wil ons zegenen met een lang en gezond leven. Helaas hebben we in dit leven te maken met veranderingen in gezondheid, met ziekte en de eindigheid van het leven hier op aarde.

 

Dit kan zorgen, verdriet en onzekerheid met zich mee brengen. In de Bijbel is troost en ondersteuning te vinden voor deze situaties.

In deze download zijn Bijbelteksten gebundeld die te maken hebben gezondheid en ziekte. Deze zijn overzichtelijk opgedeeld in Bijbelverzen over:

  • lang leven

  • gezondheid

  • hoge leeftijd

  • verlossing van ziekte

  • ondersteuning bij ziekte

  • verlossing van de dood


Zie deze blog voor meer informatie. 


Klik op onderstaande knop om de Bemoedigende Beloftes, deel 1, direct te downloaden. Dit is gratis en er is geen e-mailadres nodig.

Bemoedigende Beloftes deel 1 Bijbelteksten bij gezondheid en ziekte

We mogen de bemoedigende beloftes die in de Bijbel staan claimen. De Heere gaat ons niet voorbij. Nooit! “Want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.” Hebreeën 10:23.

 

Ben je iemand, die de bemoediging dat God naar je wil luisteren en je leven leidt, nodig heeft? Bestudeer biddend de Bijbelteksten die in de download verzameld zijn.

In deze download zijn Bijbelteksten 

gebundeld die je laten zien dat God altijd bereid is naar je te luisteren en dat Hij je leven in Zijn hand heeft. De Bijbelverzen zijn opgedeeld in de volgende paragrafen:

 

  • God luistert naar onze gebeden

  • Goddelijke leiding


Zie deze blog voor meer informatie. 


Klik op onderstaande knop om de Bemoedigende Beloftes, deel 2, direct te downloaden. Dit is gratis en er is geen e-mailadres nodig.

Gratis download Bemoedigende beloftes deel 2 Bijbelteksten God luistert naar onze gebeden en leidt ons leven

Door omstandigheden kunnen de positieve aspecten van het geloof uit het oog raken. Zoek naar de bemoedigende beloftes van God en keer je af van de doornen en distels die de tegenstander onder je aandacht brengt. Focus op de prachtige bloemen, houd vast aan de beloftes in het Woord.

In de derde download van deze serie zijn Bijbelteksten verzameld die bevestigen dat God dichtbij is, ons steunt en aan ons geeft wat we nodig hebben.

De Bijbelverzen zijn opgedeeld in de volgende paragrafen:

· Genade en barmhartigheid

· God zorgt voor ons

· Kracht en moed


Zie deze blog voor meer informatie. 


Klik op onderstaande knop om de Bemoedigende Beloftes, deel 3, direct te downloaden. Dit is gratis en er is geen e-mailadres nodig.

Gratis download Bemoedigende Beloftes Bijbelteksten over genade, Gods zorg voor ons en sterkte

Deze download is een compilatie van de eerder gepubliceerde downloads met bemoedigende beloftes. Hierin zijn Bijbelteksten met beloftes bijeengebracht, die in uiteenlopende situaties ter bemoediging kunnen zijn.

Aan het einde van het document zijn nog 12 extra Bijbelteksten toegevoegd.


Zie deze blog voor meer informatie. 


Klik op onderstaande knop om het complete bestand met alle Bemoedigende Beloftes direct te downloaden. Dit is gratis en er is geen e-mailadres nodig.

Gratis download Bemoedigende Beloftes Bijbelteksten ter bemoediging

In de download vind je een overzicht met reine en onreine dieren volgens de aanwijzingen in de Bijbel die te vinden zijn in Leviticus 11 en Deuteronomium 14. 

 

Hoewel deze lijst met zorg is samengesteld, is het onmogelijk iedere diersoort te noemen. De lijst is daarom ter indicatie en niet compleet. Als je twijfelt of een dier rein of onrein is, adviseer ik je het niet te eten.

 

Voor meer informatie over het eten van vlees, reine en onreine dieren en argumenten om op basis van Gods Woord te kiezen voor een vegetarisch of plantaardig eetpatroon verwijs ik je graag naar mijn blogs over dit onderwerp: 
1. Kunnen we als christenen alle vleessoorten eten?
2. Wat is rein vlees?
3. Waarom zou je plantaardig eten?

Klik op onderstaande knop om het overzicht van reine en onreine dieren direct te downloaden. Dit is gratis en er is geen e-mailadres nodig.

Overzicht lijst reine en onreine dieren voor christenen volgens de Bijbel leviticus 11 deuteronomium 14 gratis download
Er zijn een aantal dingen die je kan doen om je dankbaarheid te uiten en er meer bewust mee bezig te zijn. Een van die dingen is het dagelijks opschrijven van een aantal punten waarvoor je dankbaar bent. Om je hierbij te helpen heb ik een gratis download gemaakt: een dankbaarheidsdagboek. Hierop kan je een week lang elke dag opschrijven waarvoor je dankbaar bent. Op de tweede pagina staat extra inspiratie met Bijbelteksten, quotes en enkele vragen.

Lees in de blog "Dank God in alles" meer over dankbaarheid.

Klik op onderstaande knop om het dankbaarheidsdagboek direct te downloaden. Dit is gratis en er is geen e-mailadres nodig.
Dankbaarheidsdagboek met inspiratie ideeen dankbaarheid dagboek gratis download printable sjabloon
Deze gratis download is een verkorte instructie voor een wisseldouche of wisselbad.

Lees hier meer over verschillende toepassingen van hydrotherapie. Of ga direct naar de blog over de wisseldouche.
Klik op onderstaande knop om de verkorte instructie voor een wisseldouche of wisselbad direct te downloaden. Dit is gratis en er is geen e-mailadres nodig.
hydrotherapie instructie uitleg wisseldouche wisselbad contrastdouche gratis download printable freebie
bottom of page