top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

Vlees - Deel 3: Waarom plantaardig eten volgens de Bijbel?

Bijgewerkt op: 14 dec. 2023

Steeds meer mensen stappen over op een vegetarische of volledig plantaardige voeding.

Anderen houden erg van hun stukje vlees.

Wat leert de Bijbel ons over het eten van vlees? Zijn alle soorten vlees goed om te eten? Of mogen we alleen het vlees van reine dieren eten? Waarom zou je als christen ervoor kiezen om plantaardig te eten?


In het eerste deel van deze serie konden we aan de hand van Bijbelteksten concluderen dat het verbod op het eten van onreine dieren nog steeds geldt. Deze blog kan je hier lezen.

In deel 2 besprak ik welk vlees er wel gegeten kan worden, als je daarvoor kiest. Dit kan je hier teruglezen. Bij de gratis downloads vind je een overzicht van reine en onreine dieren. Dit document is gebaseerd op Leviticus 11 en Deuteronomium 14.

Inmiddels zijn we bij de laatste vraag aangekomen. Wat zijn argumenten vanuit de Bijbel om vegetarisch of veganistisch te eten?


Wat zijn argumenten vanuit de Bijbel om vegetarisch of veganistisch te eten?

Het originele plan in de Bijbel: plantaardig eten

Om te weten wat het beste voedsel is, moeten we Gods oorspronkelijke plan voor het dieet van de mens bestuderen. Hij, die de mens heeft geschapen en zijn behoeften begrijpt, wees Adam zijn voedsel aan. “En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen.” Genesis 1:29.

In het begin bestond het dieet van de mensen uit granen, fruit, groente, noten en zaden. Het was in strijd met Gods plan om het leven van welk schepsel dan ook te nemen. Er zou geen dood zijn in Eden.


Pas na de zondvloed, toen alle bomen en planten verwoest waren, gaf God toestemming om dierlijk voedsel te eten. Alles waarop de mens kon overleven was vernietigd. Daarom gaf de Heere Noach toestemming om te eten van de reine dieren die hij had meegenomen in de ark. Dit is te lezen in Genesis 9. Maar vlees was niet het meest gezonde voedselproduct voor de mens.


In de woestijn

Het volk van God, dat uit Egypte werd geleid naar het beloofde land, is een voorbeeld voor ons. Ze waren gewend aan de vleespotten van Egypte, maar God leidde hen daarvandaan.

"Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.” Exodus 15:26

In de woestijn gaf God hun manna, hemels brood, te eten. Maar de Israëlieten wilden Gods richtlijnen niet volgen. Ze klagen en jammeren dat het een lieve lust is. Uiteindelijk geeft God hun kwartels en het bleek een vloek te zijn.

“Zij wachtten niet op Zijn raad en werden met gulzigheid bevangen in de woestijn; zij stelden God op de proef in de wildernis. Toen gaf Hij hun wat zij begeerden, maar henzelf deed Hij uitteren. … Het vlees zat nog tussen hun tanden, voordat het gekauwd was, toen de toorn van de HEERE tegen het volk ontbrandde, en de HEERE bracht het volk een zeer grote slag toe. … Hij doodde de welgedane mensen onder hen en velde de besten van Israël neer.” Psalm 106:13b-15, Numeri 11:33, Psalm 78:31b.


Er is een sterke relatie tussen geestelijke gezondheid en lichamelijke gezondheid. In het bijzonder die van de spijsvertering. Het eten van vlees leidt tot weerbarstigheid. Door het volk weg te leiden uit Egypte en hen manna te geven, wilde God de hogere geestelijke krachten van de mensen activeren. Een beter onderscheidingsvermogen, inzicht in de waarheid, een scherp oordeel. Maar ze weigerden Gods voorschriften te volgen.

“En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. … Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is.” 1 Korinthe 10:6 en 11.


Puur en heilig

Wat we eten en drinken laat zien of we bij de wereld of bij God horen. We zagen dit bij het volk Israël in de woestijn, die een vloek over zich kregen. Een positief voorbeeld zijn Daniel en zijn vrienden.


God wil ons stap voor stap terugleiden naar het originele, plantaardige dieet. Hij eist van mensen in de eindtijd, dat hun eetlust gezuiverd wordt en dat zelfverloochening wordt toegepast ten aanzien van datgene wat niet goed is. Dit moet gedaan worden, voordat Zijn volk voor Hem kan staan als een perfect en heilig volk. Want hoe kan je puur en heilig zijn, wanneer je het leven van dieren neemt, om hen op te eten? En dat terwijl we de taak hebben om over hen zorg te dragen, zoals in Genesis 1:28 staat.

1 Korinthe 10:31: “Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.”


Invloed op gezondheid

Het intellect, de moraal en de lichamelijke krachten worden neergehaald door het regelmatig eten van vlees. Het effect is er misschien niet meteen, maar dat is geen bewijs dat het eten van vlees niet schadelijk is. Vele ziekten en vroegtijdige dood zijn een gevolg van het eten van vlees. Denk onder meer aan diabetes type 2, een slechter werkend immuunsysteem, hart- en vaatziekten, diverse soorten kanker en nierziektes.


Vooral varkensvlees is bijzonder slecht. Dat is een van de redenen waarom God onderscheid maakt tussen reine dieren en onreine dieren. De voedselwetten beperken de negatieven kanten van vlees eten enigszins.


Vlees was nooit het beste voedsel voor de mens, maar het wordt steeds slechter. Misschien was het in het verleden relatief veilig om af en toe wat vlees te eten, maar mijns inziens nu niet meer. Enkele argumenten hiervoor zijn:

- Dieren worden op zo’n manier gefokt dat ze zo snel en zo veel mogelijk te

produceren. Zo hebben varkens tegenwoordig een langer lichaam met meer

ribben en krijgen gemiddeld meer biggetjes per worp.

- Er wordt te veel antibiotica gebruikt in de vee-industrie. Dieren krijgen het

toegediend voordat ze ziek worden. Dit leidt tot bacteriën die resistent zijn tegen

antibiotica. Mensen, die in de vee-industrie werken, zijn vaker drager van een

multiresistente bacterie.

- Ook komen er bacteriën en ziektes voor die overdraagbaar zijn op mensen. Denk

hierbij bijvoorbeeld aan Salmonella en Q-koorts.

- Regelmatig komen er misstanden uit de vleeshandel in het nieuws. Zo worden

geslachte kippen en varkens drastisch minder gecontroleerd op ziekte. Hierdoor

kan een ziek dier zomaar als stukje vlees op iemands bord belanden.


Vlees is niet noodzakelijk voor gezondheid of kracht, anders zou God een fout hebben gemaakt, toen Hij Adam en Eva een plantaardig dieet gaf in het paradijs. Alle essentiële voedingselementen zitten in fruit, groente, noten en granen.


Waar genoeg plantaardig voedsel voorhanden is, is er vrijwel geen excuus om vlees te eten. Er is dan geen reden om het leven van een dier te nemen, om in onze behoefte te voorzien.


Eet je nog vlees?

Vlees is schadelijk voor ons lichamelijke en geestelijke welzijn. Zoals je hebt kunnen lezen is dit op te maken uit Gods Woord. De Heere heeft een beter dieet, bestaande uit plantaardige voeding. Daarom is het verstandig om vlees te laten staan.


Eet je nog vlees? Leg het in de handen van de Heer. Bid en vraag wat Gods wil voor jou is. Soms is het lastig om eetgewoontes te veranderen. Verdiep je daarom verder in dit onderwerp. Als je een keuze maakt vanuit een volle overtuiging, wordt het makkelijker. Leer om vlees op een gezonde en smakelijke manier te vervangen door volwaardige en plantaardige voeding. Dan zal je snel de voordelen ervan ervaren. Daniël en zijn vrienden maakten deze stap en ze werden gezegend met kracht en wijsheid. Ervaar jij deze zegen ook?

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page