top of page

Vlees - Deel 2: Wat is rein vlees volgens de Bijbel?

Bijgewerkt op: 14 dec. 2023

Steeds meer mensen stappen over op een vegetarische of volledig plantaardige voeding.

Anderen houden erg van hun stukje vlees.

Wat leert de Bijbel ons over het eten van vlees? Zijn alle soorten vlees goed om te eten? Of mogen we alleen het vlees van reine dieren eten? Waarom zou je als christen ervoor kiezen om geen vlees meer te eten?


In het eerste deel van deze serie konden we aan de hand van Bijbelteksten concluderen dat het verbod op het eten van onreine dieren nog steeds geldt. De hele blog kan je hier lezen.

Deze keer bespreek ik welk vlees er wel gegeten kan worden, als je daarvoor kiest.


Wat is rein vlees volgens de Bijbel

Noach

In Leviticus 11 en Deuteronomium 14 staat duidelijk uitgelegd welke dieren rein en welke dieren onrein zijn. Maar we kunnen aannemen dat dit onderscheid al veel eerder bij de mensen bekend was. De eerste aanwijzing hiervoor in Genesis 4:4 waar Abel een offer brengt, welke God aanneemt. De weinige woorden die het offer beschrijven zijn in overeenstemming met de wetten voor de offers die in Leviticus worden gegeven.


Noach wist welke dieren rein, danwel onrein, zijn. God geeft in Genesis 7 aan Noach de opdracht om van alle onreine dieren één paar en van alle reine dieren zeven paar mee te nemen in de ark.

“U moet voor uzelf van alle reine dieren zeven paar nemen, een mannetje en zijn vrouwtje; maar van de dieren die niet rein zijn, één paar, een mannetje en zijn vrouwtje; … En Noach deed overeenkomstig alles wat de HEERE hem geboden had.”

Genesis 7:2 en 5.


Na de zondvloed bracht Noach brandoffers. Hij gebruikte hiervoor reine dieren. “En Noach bouwde een altaar voor de HEERE; en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels, en bracht brandoffers op dat altaar.”Genesis 8:20.


In het volgende hoofdstuk van de Bijbel zegt God: “Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij alles wat over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee; zij zijn in uw hand gegeven. Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen; Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas.” Genesis 9:2-3. Hier geeft God ons twee dingen: de verantwoording om goed met de dieren om te gaan en we krijgen toestemming om hen als voedsel te gebruiken.


Zegt deze tekst dat we alle soorten vlees kunnen eten? Nee, ook dit Bijbelgedeelte moeten we in context lezen en in lijn met de rest van de Bijbel. We eten niet alle soorten planten. Denk bijvoorbeeld aan gras, dit is voor het vee (Psalm 104:14). Zo eten we ook niet alle soorten vlees.


Rein en onrein vlees in de Bijbel

Ter verduidelijking lezen we in Leviticus 11 en Deuteronomium 14 gegevens over dieren die we mogen eten, als we dat willen. Omwille van de lengte van dit artikel voeg ik de teksten van deze hoofdstukken niet hier toe. Ik raad je van harte aan deze Bijbelgedeeltes door te lezen.


Reine dieren zijn:

- Zoogdieren die op het land leven, gespleten hoeven hebben en herkauwen

- Waterdieren (vissen) die schubben en kieuwen hebben

- Sommige vogels

- Bepaalde soorten sprinkhanen en krekels


Onreine dieren zijn:

- Zoogdieren die geen gespleten hoeven hebben en herkauwen

- Reptielen

- Amfibieën

- Schaal- en schelpdieren

- Andere dieren die in het water leven en vissen die geen schubben en kieuwen hebben

- Roofvogels en andere vogels die gewervelde dieren eten

- Vrijwel alle insecten


Voor een meer specifieke lijst van reine en onreine dieren verwijs ik graag naar mijn gratis download. In de download vindt je een overzicht met reine en onreine dieren volgens de aanwijzingen in de Bijbel die te vinden zijn in Leviticus 11 en Deuteronomium 14. Klik hier om naar de download pagina te gaan.


Gezondheid

Leviticus 11 en de hoofdstukken die erop volgen, gaan over gezondheid en hygiene. Gezondheid en zuiverheid bepaalt in belangrijke mate of een dier geschikt is om te eten of niet. Wat een dier eet en hoe hij zijn afvalstoffen uitscheidt is daarvoor en indicatie.


Voeding van planteneters komt uit de onderste laag van de voedselketen, is minder “vervuild” en is meer in lijn met de voedingsvoorschriften uit de eerste hoofdstukken van Genesis.

Het voedsel van onreine dieren komt hoger uit de voedselpiramide en bevat (meestal) vlees. Denk bijvoorbeeld aan aaseters, zoals hyena’s en gieren. Het bekendste onreine dier wat vaak voor vlees gebruikt wordt, is het varken. Dit is een alleseter, die gevoelig is voor diverse ziekten en parasieten. Een ander voorbeeld zijn mosselen. Doordat deze het water filteren, bevatten ze (meer) gifstoffen. Tenslotte nog een groep dieren onrein, omdat ze hun eigen uitwerpselen opeten. Knaagdieren zijn hier een voorbeeld van. Zij doen dit, omdat het nodig is voor hun eigen gezondheid, maar het maakt ze ongeschikt voor menselijke consumptie.

Door onreine dieren te eten krijgt de eter deze onreinheid ook in zijn lichaam. Het kan ziekte veroorzaken.


Ook reine dieren kunnen onrein worden. We mogen ze namelijk niet meer eten als ze (uit zichzelf) dood zijn gegaan en dus niet in gezondheid geslacht zijn. Voordat je vlees eet, moet je weten dat het dier gezond was. Vergelijk dit ook met Deuteronomium 14:21. Het eten van een dier dat gestorven is door ziekte of doordat het is aangevallen, mag je niet eten, omdat dat een risico op ziekte geeft.


Heiligheid

Waar in het Bijbelboek Leviticus de focus ligt op gezondheid en ligt in Deuteronomium de nadruk op hoe je God dient. Dit is een tweede argument om geen onreine dieren te eten. “U mag niets eten wat een gruwel is. … Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God.” Deuteronomium 14:3 en 21. Ook Leviticus geeft dit aan: “want Ik ben de HEERE, uw God. U moet zich heiligen en heilig zijn, want Ik ben heilig. U mag uzelf niet verontreinigen met al de kruipende dieren die zich over de aarde voortbewegen.” Leviticus 11:44.


God wil dat we heilig zijn, omdat Hij heilig is. Hij vraagt aan ons om ons leven in harmonie met Hem in te richten. De Heere heeft ons naar Zijn beeld geschapen. De zonde heeft dit beeld vertroebeld, maar wij kunnen keuzes maken om (met Zijn hulp) onze gedachten, woorden en daden in overeenstemming met Zijn wil te laten zijn. Hoe God wil dat we leven is geopenbaard is in de Bijbel. Een onderdeel daarvan is het laten staan van onrein vlees.


Tenslotte

God vraagt van ons dat als we kiezen om vlees te eten, we alleen reine dieren eten. Dit is van belang voor onze gezondheid en heiligheid.

In het derde en tevens laatste deel zal het gaan over de argumenten om als christen geen vlees of dierlijke voedingsmiddelen te eten.


Nogmaals: bij de gratis downloads vind je een overzicht van reine en onreine dieren. Dit document is gebaseerd op Leviticus 11 en Deuteronomium 14.

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page