top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

Quote: Trouw aan jezelf


Quote Trouw aan jezelf, in heavenly places p.24 Ellen White


"Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest."

Psalm 51:12


"Laat je roep tot God zijn: bekeer mijn diepste ziel. Pleit bij God voor de transformerende kracht van Zijn genade. Houd je vast aan je Verlosser zoals Jakob deed, totdat God je niet alleen jezelf zal openbaren, maar Zichzelf aan je zal openbaren en je in Jezus een kracht en steun, een helderheid en kracht zult zien, die je nog nooit hebt gevoeld en gerealiseerd. De redding van je ziel is in groot gevaar en, ik smeek het je, bedrieg nu niet je eigen ziel. Als je geloof volhardend de beloften aangrijpt, zul je overwinnen. Dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof.


Zolang je trouw blijft aan jezelf, zal geen enkele negatieve macht van de aarde of de hel je vrede kunnen vernietigen of je gemeenschap met God kunnen onderbreken. Als je God vreest, hoef je niet in onzekerheid te wandelen. Als je Hem behaagt, zul je alles krijgen wat je ziel nodig heeft. De taal van een uitmuntende christen was, "Er is niets in het universum waar ik bang voor ben, behalve dat ik niet al mijn plichten zal kennen of dat ik zal falen ze te doen." ...


Sta op voor Jezus, ook al vereist het offers, zelfverloochening. Sta op voor Jezus; overal, waar dan ook, sta op voor Jezus. Doe al je werk alsof je door het voorhangsel heen kunt kijken en ziet dat Gods oog volledig op jou gericht is en kennis neemt van elke handeling. Hij heeft je met Zijn eigen bloed gekocht en wanneer je Zijn hulp nodig hebt, roep Hem dan aan en je zult het krijgen. Dan zal Jezus voor je opkomen.


Laat je korte, onzekere leven een voortdurende voorbereiding zijn op het toekomstige onsterfelijke leven. Verleidingen mogen op ons afkomen om het karakter dat we bezitten te ontdekken en onze gebreken te verbeteren. Er zijn voortdurend verzoeken om te zondigen, die vermomd zijn om de ziel te misleiden en naar de ondergang te lokken. Satan zal zichzelf in een engel van het licht veranderen en hij beraamt voortdurend complotten om God van Zijn glorie te beroven door zielen te vernietigen. Ik smeek je omwille van je ziel om de duivel te weerstaan, zodat hij van je wegvlucht. Klamp je hulpeloze ziel aan God."


'In heavenly places', pagina 24

30 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page