top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

Quote: Troost en vrede in waarheid

Bijgewerkt op: 20 apr. 2023


Quote citaat Ellen White Wens der eeuwen, hoofdstuk 73 Er is troost en vrede in de waarheid


"Laat uw hart niet in beroering raken", zei Hij; “u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u." (Johannes 14:1-4) Om uwentwil ben Ik in de wereld gekomen. Ik werk voor uw zaak. Wanneer Ik wegga, zal Ik nog ijverig voor u werken. Ik ben in de wereld gekomen om Mijzelf aan u te openbaren, opdat u zou geloven. Ik ga naar de Vader om in uw belang met Hem samen te werken. Het doel van het weggaan van Christus was het tegengestelde van wat de discipelen vreesden. Het betekende geen definitieve scheiding. Hij zou een plaats voor hen bereiden, opdat Hij zou terugkomen, opdat Hij zou kunnen wederkomen en hen tot Zich nemen. Terwijl Hij woningen voor hen bouwde, moesten zij karakters opbouwen naar het goddelijke Voorbeeld.

...

De discipelen moesten getuigen van het leven en werk van Christus. Door hun woorden zou Hij tot alle mensen op aarde spreken. Maar in de vernedering en dood van Christus zouden ze grote beproevingen en teleurstellingen ondergaan. Opdat na deze ervaring hun woord juist zou zijn, beloofde Jezus dat de Trooster ‘alle dingen in uw herinnering zou brengen, al wat ik u gezegd heb’.

...

De Trooster wordt "de Geest der waarheid" genoemd. Zijn werk is het de waarheid te omschrijven en te verdedigen. Hij woont eerst in het hart als de Geest van de waarheid, en zo wordt Hij de Trooster. Er is troost en vrede in de waarheid, maar in onwaarheid kan geen ware vrede en vertroosting worden gevonden. Het is door onjuiste theorieën en tradities dat Satan zijn macht over de geest verwerft. Door de mens tot valse maatstaven te leiden, misvormt hij het karakter. Door de Schriften spreekt de Heilige Geest tot de geest en drukt de waarheid in het hart. Zo brengt Hij dwaling aan het licht en verbant ze uit de ziel. Het is door de Geest van de waarheid, die door het Woord van God werkt, dat Christus Zijn uitverkoren volk aan Zich onderwerpt.


De Wens der Eeuwen, Hoofdstuk 73

24 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page