top of page

Quote: Schitteren

Bijgewerkt op: 1 apr.


Quote OFC 315 Ellen White, schitteren met levende helderheid, juweel, sieraad, diamant


Schitteren met levende helderheid


"En zij zullen voor Mij, zegt de HEERE van de legermachten, op de dag die Ik maken zal, een persoonlijk eigendom [Engels: sieraden] zijn. Ik zal hen sparen, zoals een man zijn zoon spaart die hem dient." Maleachi 3:17.


"Christenen zijn de juwelen van Christus, gekocht met een oneindige prijs. Zij moeten helder voor Hem stralen en het licht van Zijn lieflijkheid laten schijnen. En zij moeten altijd onthouden dat alle glans die het christelijke karakter bezit, van de Zon der Gerechtigheid komt.


De glans van de juwelen van Christus hangt af van het oppoetsen dat ze ontvangen. God dwingt ons niet om gepolijst te worden. We zijn vrij om te kiezen of we gepolijst willen worden of ongepolijst willen blijven. Maar iedereen die waardig wordt bevonden voor een plaats in de tempel van de Heer moet zich onderwerpen aan het polijstproces. Hij moet ermee instemmen dat de scherpe kantjes van zijn karakter worden afgeslepen, zodat het mooi en welgevormd wordt, geschikt om de volmaaktheid van Christus' karakter te vertegenwoordigen....


De goddelijke Werker besteedt weinig tijd aan waardeloos materiaal. Alleen de kostbare juwelen polijst Hij naar de gelijkenis van een paleis. Met hamer en beitel hakt Hij de ruwe randen weg om ons voor te bereiden op een plaats in Gods tempel. Het proces is ernstig en zwaar. Het kwetst de menselijke trots. Christus snijdt diep in de ervaring die de mens in zijn zelfgenoegzaamheid als compleet beschouwt en neemt de trots van het karakter weg. Hij snijdt het overtollige oppervlak weg en legt de steen op de polijstschijf, drukt hem dicht ertegenaan, zodat alle ruwheid wordt weggesleten. Als hij het juweel dan tegen het licht houdt, ziet de Meester er een weerspiegeling van Zijn eigen beeltenis in en wordt het waardig bevonden voor een plaats in Zijn tempel.


Gezegend is de ervaring, hoe zwaar ook, die de steen nieuwe waarde geeft, waardoor hij kan schitteren met levende helderheid! ...


De Heer heeft werkers die Hij uit armoede en duisternis tevoorschijn wil roepen. Bezig met de gewone plichten van het leven en gekleed in eenvoudige kleding, worden ze door de mensen gezien als van weinig waarde. Maar Christus ziet in hen oneindige mogelijkheden en in Zijn handen zullen zij kostbare juwelen worden, om helder te schitteren in het koninkrijk van God. "En zij zullen voor Mij, zegt de HEERE van de legermachten, op de dag die Ik maken zal, een persoonlijk eigendom [Engels: sieraden] zijn." Maleachi 3:17.


Christus' perfecte kennis van het menselijke karakter maakt Hem geschikt om ermee om te gaan. God weet precies hoe Hij elke ziel moet behandelen. Hij oordeelt niet zoals de mens oordeelt. Hij kent de werkelijke waarde van het materiaal waarmee Hij werkt en mannen en vrouwen voor vertrouwensposities gereed maakt."

Quote uit Our Father Cares, p.315, Ellen White

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page