top of page

Quote: Invloed op elkaars welzijn


Quote invloed op elkaars welzijn, lessen uit het leven van alledag p.207 Ellen White


"Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is."

Genesis 2:18


"Christus’ leven was een steeds groter wordende, oneindige invloed, die Hem met God en heel het mensdom verbond. God heeft door Christus de mens een invloed verschaft die het onmogelijk maakt dat hij voor zichzelf leeft. Ieder van ons is met zijn medemens als deel van Gods groot geheel verbonden, en wij hebben wederzijds verplichtingen. Niemand kan onafhankelijk van zijn medemens leven; het welzijn van de een heeft zijn uitwerking op de ander. Het is Gods bedoeling dat iedereen zich in zekere zin verantwoordelijk zal voelen voor het welzijn van de ander en zijn best zal doen het geluk van die ander te bewerken.


Iedereen is omgeven door een eigen sfeer. Deze kan geladen zijn met de levengevende macht van het geloof, van moed en hoop, en veraangenaamd worden door de invloed van de liefde. Deze sfeer kan echter ook koel zijn door ontevredenheid en zelfzucht, of vergiftigt door de dodelijke smet van zonden die gekoesterd worden.


Iedereen met wie wij in aanraking komen wordt bewust of onbewust beïnvloed door de sfeer die ons omringt. Wij kunnen ons van deze verantwoordelijkheid niet losmaken. Onze woorden, daden, kleding en ons gedrag, zelfs de uitdrukking op ons gezicht, dit alles heeft een bepaalde invloed. Van de indruk die op deze wijze wordt gemaakt, hangen resultaten ten goede of ten kwade af, die door niemand zijn te bepalen. Elke impuls die op deze wijze op anderen overgaat zal zijn vrucht dragen. Het is als een schakel in een lange keten van menselijke voorvallen, die zich verder uitstrekt dan wij veronderstellen. Als wij door ons voorbeeld anderen helpen goede beginselen te ontwikkelen, geven wij hen kracht om goed te doen. Op hun beurt oefenen zij dezelfde invloed uit op anderen, en zo verder. Zo kunnen door onze onbewuste invloed duizenden gezegend worden.


Als u een steen in het water gooit, vormt zich een golf, gevolgd door andere golven, en naarmate hun getal groter wordt, wordt de kring ook groter, tot de golven de oever bereiken. Dit is ook het geval met onze invloed."


'Lessen uit het leven van alledag', p. 207

5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Niet alleen

Comments


bottom of page