top of page

Quote: Bid, bid, houd aan in gebed


Quote Ellen White, citaat bidden, gebedsverzoek, gebed aanvragen

Heb je het al gevraagd?


“Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, teth

voor de ziel die Hem zoekt.

Goed is het te hopen en stil te wachten, teth

op het heil van de HEERE.”

Klaagliederen 3:25-26


"De Heere wil dat we vragen, opdat we mogen ontvangen. Er zijn hemelse boodschappers die wachten op het oprechte verzoek en zij naderen de hongerige, dorstige ziel. Laat dan uw hele ziel uitgaan naar God. Wacht op de Heere. ...


Geloof dat je krijgt wat je vraagt en je zult het krijgen. Kom met een nederig hart, beroep je enkel op de belofte. Geloof dan dat je ontvangt. De naam, de alles overwinnende naam van onze Verlosser, is onze zekerheid en onze vrijmoedigheid. God presenteert Zichzelf aan ons als een hoorder van gebed. Houd een goede relatie met God, zodat je het getuigenis van de Geest hebt dat je één van Zijn trouwe uitverkorenen bent.


Sta nooit toe dat Satan je ontmoedigt. Vertrouw jezelf niet toe aan [een mens], maar aan God. Beoefen het gebed; ontwikkel nederigheid en zachtmoedigheid; maar vertrouw het bewaren van je ziel toe aan God. Vertrouw in alles wat je doet op de Heilige Geest, want Hij is onze kracht, onze doeltreffendheid. De Heer leidt ons altijd door moeilijkheden heen. Bid, bid; houd aan in gebed. Vertrouw alles in gebed aan God toe - je zakelijke zorgen, je teleurstellingen, je vreugde, je angsten.


Doe dit en je zult een gevoel van Gods aanwezigheid ervaren, en dankbaarheid zullen uit je hart en lippen stromen in liederen van lofprijzing. Je hart zal zacht zijn en je zal voor God zingen in je hart....


Stijg op tot een hoge standaard. Geef je niet over aan goedkope praatjes, maar laat de ziel zich uiten met woorden over de liefde van Jezus.


Laten we altijd nuchter en eerbiedig omgaan met het Woord van God. Er is een eeuwig gevolg in ons juiste gebruik van onze talenten van spreken, onze talenten van stem, en elke talent dat ons gegeven is om in te zetten en te verbeteren. We moeten zuiver zijn in ons spreken, heilig in alle manieren van praten, als we tot God naderen en Hij tot ons."


Quote bid, bid, houd aan in gebed uit 'This day with God', pagina 22, Ellen White.Gebed aanvragen

Heb je na het lezen van deze quote behoefte aan meer gebed? Het is mogelijk om gebed aan te vragen bij Woord en Welzijn. Voor jezelf of voor een ander. Graag bidden we met je mee. Dus heb je een gebedsverzoek, wil je voorbede voor iemand vragen of mogen we God ergens voor danken? Laat het weten!


Uiteraard worden je gegevens vertrouwelijk behandeld en nooit doorgegeven. Klik op onderstaande knop om gebed aan te vragen. Het gebedsteam zit voor je klaar om te bidden.
Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page