top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

De acht gezondheidswetten – Deel 7: Rust

Bijgewerkt op: 12 jul. 2021

In deze achtdelige serie wil ik met u enkele basisaspecten doornemen van de acht onderdelen voor een gezonde levensstijl. Mijn vorige blogs in deze serie kunt u hier teruglezen: voeding, beweging, water, zonlicht, matigheid, frisse lucht. Deze acht onderdelen worden samengevat met de acroniem NEW START. Het staat voor:

Nutrition - Voeding

Exercise - Beweging

Water - Water

Sunlight - Zonlicht

Temperance - Matigheid

Air - Frisse lucht

Rest - Rust

Trust in God - Vertrouwen in God

Deze keer leggen we de focus op rust. In de Bijbel vinden we verschillende vormen van rust. In deze blog ga ik in op nachtrust, wekelijke rust en zorgeloze rust.Nachtrust

Psalm 4:9: “In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.”

Psalm 3:6: “Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij.”

Goede nachtrust is belangrijk voor een goede gezondheid. Zo belangrijk dat God een etmaal laat beginnen met de tijd om te slapen. In Genesis 1 lezen we: “toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste/ tweede/ derde… dag.” Volgens de Bijbel begint een dag niet om middernacht of bij het opstaan, maar in de avond bij zonsondergang. Het moment om de dag af te ronden en te gaan slapen. In de ochtend kunnen we dan uitgerust opstaan en bezig gaan met wat we te doen hebben.


Wekelijkse rust

Ondanks goede nachtrust kunnen we tocht nog rust tekortkomen. Hoe vaak gebeurt het niet dat we maar door blijven gaan met ons werk, het huishouden, gezin, familie, vrienden, met sport en hobby’s? Het altijd bereikbaar zijn met de mobiele telefoon en (flexibel) thuiswerken zorgen er nog meer voor dat de dagen en weken in elkaar door lopen. Grenzen tussen werktijd en vrije tijd vervagen steeds meer. Maar al bij de schepping heeft God één dag apart gezet: de Sabbat!

Exodus 20:8: “Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.”

Exodus 31:15a: “Zes dagen zal er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volledige rust, heilig voor de HEERE.”

Een dag om niet te werken, niet bezig te zijn met onze beslommeringen, maar om ons op God te richten en tot rust te komen.

Jozua 1:13: “… De HEERE, uw God, geeft u rust…”


Zorgeloze rust

Naast dagelijkse rust en wekelijkse rust, biedt God ons ook zorgeloze rust aan. Jezus zegt: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.” (Mattheüs 11:28)

En Salomo raadt ons aan onze hoop, ons vertrouwen op God te stellen. Spreuken 3:21-26: “Mijn zoon, laat ze niet wijken van je ogen: neem wijsheid en bedachtzaamheid in acht. Zij zullen leven zijn voor je ziel, een sieraad voor je hals. Dan zul je je weg onbezorgd gaan en je voet niet stoten. Als je neerligt, zul je niet angstig zijn, je zult neerliggen en je slaap zal aangenaam zijn. Wees niet bevreesd voor plotselinge angst of voor verwoesting door goddelozen, als die komt, want de HEERE is je hoop, Hij zal je voet bewaren voor gevangenschap.”

Als God bij je is, hoef je niet angstig te zijn. Hij geeft je ware rust.


Afsluiting

Meer over vertrouwen in God leest u in de volgende blog: deel acht in de serie over de acht gezondheidswetten.

47 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page