top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

Halloween: Bijbelse blik op “gezellig” griezelen

Bijgewerkt op: 22 okt. 2023

We hebben de klok verzet naar wintertijd. Het is weer vroeg donker. Over enkele dagen is het halloween. Een Amerikaanse feest, wat in Nederland steeds populairder wordt.


Halloween: Bijbelse blik op “gezellig” griezelen

Deelname aan halloween lijkt misschien onschuldig leuk voor kinderen en volwassenen, door te verkleden en “gezellig” griezelen, maar het is nog een manier waarop satan mensen kan misleiden door te denken dat het geen kwaad kan om een beetje te spelen met de wereld van geesten en demonen.

Een andere manier van “gezellig” griezelen is het kijken naar spannende horrorfilms. Dood, verderf, angst en spiritisme zijn daarin continue aan de orde.

Spiritisme heeft vele gezichten. Sommigen van hen lijken misschien onschadelijk en zelfs leuk. Toch leiden ze kinderen en volwassenen weg van Gods waarheid en kunnen ze het begin vormen van verder contact met het occulte.

De Bijbel waarschuwt ons op diverse plaatsen hiertegen. Onder meer in deze teksten: “Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.” “Geef de duivel geen plaats.” “Ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. U kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken én de drinkbeker van de demonen.” 1 Petrus 5:8, Efeze 4:27, 1 Korinthe 10:20-21.

We worden opgeroepen om er niet aan mee te doen in Efeze 5:11-15: “En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen,” Wat is het ontmaskerende licht? De Bijbel, God’s Woord wijst ons de weg die we door het leven mogen gaan (Psalm 119:105). Jezus is daarin ons grote Voorbeeld. Hij zegt van Zichzelf dat Hij het Licht der wereld is (Joh 8:12). Als we Hem volgen, wandelen we zekere niet in het duistere, maar hebben we het licht van het leven!

We moeten ieder persoonlijk een keuze maken. Niemand kan twee heren dienen, zoals beschreven in Mattheus 6:24. “Kies voor u heden wie u zult dienen…Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!” Jozua 24:15.

Als je al in aanraking bent gekomen met het spiritisme en je hebt er spijt van, dan is er nog een weg terug. Vertel het in gebed tegen God. Vraag Hem om vergeving en maak een bewuste keuze om God te dienen. “Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.” Jakobus 4:7.

Voor iedereen geldt dit advies: “Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.” Filippenzen 4:8. Richt je op het goede, “en de God van de vrede zal met u zijn.” Filippenzen 4:9.

Recente blogposts

Alles weergeven

Vitamine D

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page