top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

De acht gezondheidswetten – Deel 5: Matigheid

Bijgewerkt op: 24 apr. 2022

In deze achtdelige serie wil ik met u enkele basisaspecten doornemen van de acht onderdelen voor een gezonde levensstijl. Mijn vorige blogs in deze serie kunt u hier teruglezen: voeding, beweging, water, zonlicht. Deze acht onderdelen worden samengevat met de acroniem NEW START. Het staat voor:

Nutrition - Voeding

Exercise - Beweging

Water - Water

Sunlight - Zonlicht

Temperance - Matigheid

Air - Frisse lucht

Rest - Rust

Trust in God - Vertrouwen in God


Wat is matigheid

Laat ik gelijk maar met de deur in huis vallen: wat is matigheid? Het is niet een woord dat we veel gebruiken. Ook in de Bijbel komt het niet veel voor. In de Statenvertaling komt ‘matigheid’ vijf keer voor en dan alleen in het nieuwe testament. De bekendste tekst staat in Galaten 5:22:

“Maar de vrucht van des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid”

In andere vertalingen, zoals de Herziene Statenvertaling, worden andere woorden gebruikt, die ons meer inzicht geven in de betekenis. Er staat dan in plaats van matigheid: zelfbeheersing, bescheidenheid of bezonnen(-heid).

Andere omschrijvingen leggen het uit als de eigenschap van iemand die controle heeft over zijn verlangens, controle over jezelf hebben en helder van geest zijn, nuchter.


Waarom

Waarom is deze eigenschap zo belangrijk? De verschillende krachten die God aan ons geeft, kunnen worden misbruikt. Het juiste gebruik vereist de controlerende kracht van de wil onder de werking van de Geest van God.

Matigheid is volgens Titus 2 een deugd die past in de christelijke levenswandel, voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud.

In 2 Petrus 1:5-7 volgt zelfbeheersing op "kennis", wat suggereert dat wat geleerd wordt, in praktijk moet worden gebracht.

“En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om

aan uw geloof deugd toe te voegen,

aan de deugd kennis,

aan de kennis zelfbeheersing,

aan de zelfbeheersing volharding,

aan de volharding godsvrucht,

aan de godsvrucht broederliefde en

aan de broederliefde liefde voor iedereen.”

In het Bijbelboek wat hieraan voorafgaat, 1 Petrus, staan een aantal teksten die belangrijk zijn als het gaat om matigheid. Deze wil ik hier graag met u delen.

1 Petrus 5:8: “Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.”

1 Petrus 1:13-16: “Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.”

1 Petrus 4:7: “En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.”

Hoe

We moeten helder van geest zijn en verstandig omgaan met de situaties waarin we terechtkomen, zodat we staande kunnen blijven in het geloof. Hoe kunnen we dat doen? De laatstgenoemde tekst roept ons op om in gebed te gaan, contact te maken met God. Nuchter en bezonnen.

Er zijn vele zaken die onze hersenen negatief beïnvloeden. Vooral de prefrontale cortex, het hersengedeelte achter ons voorhoofd, is daar gevoelig voor. Dit deel van de hersenen is betrokken bij het geloof. We maken belangrijke beslissingen met de prefrontale cortex, stellen doelen en maken plannen. Het heeft een taak in concentratie, zelfbeheersing en je emoties en gedrag aanpassen aan anderen.

Drugs, bepaalde soorten medicatie en alcohol zijn enkele middelen die je beter vermijdt als je optimaal gebruik wil maken van je hersenen. Ook chocola, cafeïne, vlees en suiker hebben een negatief effect op je psyche. Net als andere verslavingen, die kunnen leiden tot depressie en angst, zoals nicotine, gokken, tv, sociale media en internet.


Een voorbeeld zijn

Matigheid is niet alleen voor ons eigen voordeel, maar juist ook voor anderen. ”Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend.” Filipenzen 4:5. We hebben een voorbeeldfunctie voor anderen om ons heen.

“In de geschiedenis van Daniel en zijn drie vrienden horen we de stem van God, die ons persoonlijk aanspreekt en ons vraagt om ook een licht te zijn met betrekking tot de christelijke matigheid en om ons aan de gezondheidswetten te houden. … Laat allen die de naam van Jezus kennen, ook zo wandelen dat wij een voorbeeld zijn voor anderen.” CG32.1

Afsluiting

Natuurlijk valt er nog meer over matigheid te vertellen. In toekomstige blogs zal ik vaker over dit onderwerp schrijven, maar in de eerstvolgende blog gaan we in op het zesde onderdeel van de acht gezondheidswetten: frisse lucht en wat de Bijbel daarover zegt.


Waarschuwing:

Stop nooit zomaar met medicatie die een arts aan je heeft voorgeschreven. Overleg altijd met je zorgverlener.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page