top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

Gezondheid en ziekte - Deel 1

Bijgewerkt op: 12 jul. 2021

Voor veel mensen is gezondheid een van de belangrijkste dingen voor een goed leven. Maar wat is gezondheid nu eigenlijk? Wat leert de Bijbel erover? En wat is ziekte? Laten we dat uitzoeken. In dit eerste deel gaan we in op gezondheid. In het tweede deel onderzoeken we wat ziekte is en hoe we kunnen herstellen.


3 Johannes 1:2: “Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.” Het is niet alleen Johannes’ wens, maar ook die van God. Hij houdt van een ieder van ons. Daarom wil Hij het beste voor ons.

Dat lezen we ook in Jeremia 29:11: “Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u een toekomst en hoop te geven.”

God heeft ons geschapen en ons zo samengesteld dat de diverse levensfuncties perfect op elkaar zijn afgestemd en harmonieus samenwerken. Daarnaast heeft ons lichaam vitale krachten, waarmee ons lichaam tot op zekere hoogte kan herstellen bij beschadiging.

God stelt wel voorwaarden aan gezondheid. “Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de Heere, uw Heelmeester.” Exodus 15:26.

Nogmaals, God heeft ons geschapen, ons lichaam, verstand en ziel ontworpen en gemaakt. Hij weet dan ook het allerbeste hoe we met onszelf moeten omgaan. Hij laat ons dat weten in de Bijbel, daarin staan “geboden en verordeningen” die ons uitleggen hoe we het best gezondheid kunnen nastreven.

“Als basisprincipe van al het onderwijs, moet de jeugd worden geleerd dat de natuurwetten de wetten van God zijn - even goddelijk als de voorschriften van de tien geboden. De wetten die ons fysieke organisme beheersen, God heeft geschreven op elke zenuw, spier en vezel van het lichaam.” (Ed 196.3)

Spreuken 3:1-8: “Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, en laat je hart mijn geboden in acht nemen, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart, vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens. Vertrouw op de Heere met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken. Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de Heere en keer je af van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen.”

Uit liefde heeft Hij ons een vrije wil gegeven. Wij kunnen zelf een keuze maken over wat we met ons leven en ons lichaam doen. Spreuken 3 zegt dat we langer zullen leven, meer vrede ervaren (geestelijke gezondheid) en een betere lichamelijke gezondheid hebben. Een leven in overeenstemming met God’s wil is een levensstijl, die zeker zal worden gezegend!

Samengevat: God wil graag dat we in goede gezondheid zijn. Hij leert ons dat een leven in overeenstemming met Zijn (natuur-)wetten ziekte kan voorkomen. Gehoorzaamheid aan God zal door Hem gezegend worden.

Recente blogposts

Alles weergeven

Niet alleen

Quote

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page