top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

Christelijke natuurlijke gezinsplanning

God is de Heere over heel ons leven, ook over ons huwelijksleven. Dus heeft Hij iets te zeggen over gezinsplanning. Maar wat? Welke principes vinden we in de Bijbel over het huwelijk en het krijgen van kinderen? Hoe eren we God op het gebied van gezinsplanning?


Christelijke en natuurlijke gezinsplanning

Rentmeester

In Genesis 1:26-28 lezen we dat God mensen schiep naar Zijn beeld, man en vrouw. De mens is gemaakt met het vermogen om te denken en beslissingen te nemen. Ook gaf God de mens heerschappij over de aarde. Deze heerschappij gaat over toezicht op en zorg voor de natuur in de breedste zin. Christelijk rentmeesterschap vraagt ons om verantwoordelijkheid te nemen voor menselijke voortplanting. Seksualiteit is daarmee één van de aspecten waarover de mens rentmeesterschap heeft. Dit moet in harmonie zijn met Gods wil.


De doelen van intimiteit

Toen God de man en de vrouw had geschapen, zegende Hij hen. De HEERE stelde het huwelijk in en gaf hen opdrachten mee. Onder meer "Wees vruchtbaar, word talrijk" Genesis 1:28.


Hieruit kan je afleiden dat een huwelijk over het algemeen bedoeld is om nakomelingen voort te brengen. Maar de Bijbel zegt niet dat het krijgen van kinderen voor elk echtpaar een verplichting is om God te behagen.


In de Bijbel vinden we wel diverse teksten waaruit we kunnen opmaken dat kinderen een zegen zijn en dat er vreugde te vinden is in het ouderschap. Denk bijvoorbeeld aan Mattheus 19:14, waar Jezus de kinderen zegent en Psalm 127:3: "Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE, de vrucht van de schoot is Zijn beloning."

Kinderen krijgen en opvoeden helpt ouders om God te begrijpen en om mededogen, zorgzaamheid, nederigheid en onzelfzuchtigheid te ontwikkelen.


"Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen." Psalm 103:13

Naast het voortplantingsdoel heeft seksualiteit ook een verenigend doel in het huwelijk.

Intimiteit tussen een man en zijn vrouw is bedoeld om samen plezier en genot te ervaren. Dit kan je terugvinden in Prediker 9:9 en Spreuken 5:18-19. Het is Gods bedoeling dat echtparen een seksuele gemeenschap kunnen hebben, met wederzijds respect (1 Korinthe 7:3-5). Een diepe, innige relatie die sterke banden smeedt en een huwelijkspartner beschermt tegen een ongepaste relatie met iemand anders dan zijn of haar echtgenoot.

In Gods ontwerp is seksuele intimiteit niet alleen bedoeld voor conceptie. De Bijbel biedt getrouwde stellen de ruimte om te genieten van intimiteit en tegelijkertijd maatregelen te nemen om zwangerschap te voorkomen.


Vrijheid en verantwoordelijkheid

Bij de schepping heeft God mensen keuzevrijheid gegeven. Hij vraagt hen om hun vrijheid verantwoordelijk te gebruiken (Galaten 5:1 en 13). In Gods plan vormt een echtpaar een eenheid, die zowel de vrijheid als de verantwoordelijkheid hebben om samen beslissingen te nemen voor hun gezin. We lezen dit bijvoorbeeld terug in Jozua 24:15: "... kies voor u heden wie u zult dienen... Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!"


Een getrouwd stel moet rekening houden met elkaar bij het nemen van beslissingen over gezinsplanning en bereid zijn om met elkaars behoeften en wensen rekening te houden.

"Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is." Filippenzen 2:3-4.

Naast een kinderwens van beide partners zijn er verschillende factoren die mede de keuze voor gezinsuitbreiding bepalen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • wordt God geëerd door veranderingen in het gezin,

  • de financiële situatie van het gezin (1 Timotheus 5:8),

  • hebben vader en moeder de lichamelijke en geestelijke gezondheid en kracht om voor een (extra) kind te zorgen en het op te voeden (3 Johannes 2, 1 Korinthe 6:19),

  • de sociale en politieke omstandigheden waarin kinderen geboren zullen worden (Mattheüs 24:19).

Gezinsplanning op natuurlijke wijze

Om op een natuurlijke manier aan gezinsplanning te doen is het belangrijk om de cyclus van de vrouw goed te kennen. Dit is essentieel om een zwangerschap te vermijden of juist na te streven. Hoewel observaties door de vrouw worden gedaan, opent kennis en inzicht over haar cyclus de weg om hierover te communiceren en er als echtpaar samen verantwoordelijkheid in te dragen.


De vrouwelijke hormonen zijn oestrogeen en progesteron. Afhankelijk van de fase van de menstruele cyclus hebben deze hormonen een hoog of laag niveau. Dit heeft een effect op het lichaam en komt tot uiting in bepaalde signalen. Door deze signalen te herkennen en bij te houden, kan je je vruchtbare dagen, ovulatie (eisprong) en de menstruatie bepalen. Door verschillende tekens van het lichaam te combineren en dit meerdere maanden te doen, wordt de observatie nauwkeuriger en betrouwbaarder.


Lichaamstemperatuur

De basale lichaamstemperatuur bijhouden is een methode om de ovulatie aan te tonen. Na de ovulatie gaat de temperatuur enkele tienden van een graad omhoog. Bij de menstruatie daalt de temperatuur weer.

Door in de ochtend bij het wakker worden direct je temperatuur te meten, meet je de basale lichaamstemperatuur. Deze is het meest betrouwbaar, doordat het niet beïnvloed is door bijvoorbeeld lichamelijke activiteit of drinken.

Het is aan te bevelen om de meting bij te houden in een tabel of een app. Per persoon en per maand kan het verloop van de metingen variëren. Wel zal een stijging van de temperatuur direct na de ovulatie en een daling van de temperatuur bij het begin van de menstruatie waar te nemen zijn.


Baarmoederhalsslijm

Gedurende de cyclus verandert de hoeveelheid en samenstelling van de vaginale afscheiding, die ook wel baarmoederhalsslijm of cervixslijm wordt genoemd. In aanloop naar de ovulatie zal het slijm meer en vloeibaarder worden. Op de dag van de ovulatie zal het slijm dat door de baarmoederhals wordt afgescheiden het meest zijn en eiwit-achtig van samenstelling. Dit is vaak niet alleen inwendig maar ook uitwendig waar te nemen.


Baarmoedermond

Behalve de afscheiding van slijm verandert ook de baarmoedermond rond de ovulatie. Tijdens de onvruchtbare dagen in de cyclus is de baarmoedermond gesloten en ligt erg laag. Als je het aanraakt, voelt het stevig aan. Als de vruchtbare dagen naderen, gaat de baarmoedermond wat hoger liggen en wordt het wat zachter. Op het moment van de ovulatie is de baarmoedermond zacht en heeft een duidelijke opening. Na de ovulatie sluit de baarmoedermond zich weer, zakt en wordt weer hard.


Overige signalen

Aanvullend aan bovenstaande kan je nog meer signalen observeren, zoals ovulatiepijn, -bloeding, symptomen aan de borsten of veranderingen in energie en stemming. Per vrouw kunnen deze signalen anders zijn en het vult de belangrijkste observaties aan.


Alle signalen geven informatie waarmee een vrouw haar cyclus kan interpreteren en de vruchtbare dagen kan vaststellen. Als echtpaar weet je dan wanneer een zwangerschap zou kunnen ontstaan en wanneer niet. Dit is een volkomen natuurlijke manier, die vrij is van bijwerkingen.


Christelijke en natuurlijke gezinsplanning, Ellen White quote,  citaat Adventist Home ouders en kinderen opvoeden tot Gods eer

Anticonceptie

De focus van dit artikel is op natuurlijke gezinsplanning. Desondanks toch nog enkele woorden over anticonceptie.


Naast de natuurlijke observatie van signalen van vruchtbaarheid zijn er diverse vormen van anticonceptie of geboortebeperking. Als je deze methodes overweegt, informeer jezelf dan goed en vergelijk het met Bijbelse principes. Ze zijn niet allemaal acceptabel. Denk bijvoorbeeld aan methodes die het innestelen van een bevruchte eicel, het begin van een nieuw mens, tegengaan.

Sommige manieren van anticonceptie kennen ook bijwerkingen, die het lichaam, de tempel van de Heilige Geest, kunnen schaden.


Mijns inziens mag het gebruik van anticonceptie geen aanzet geven tot intimiteit voor of buiten het huwelijk.


Ook is het van belang om te beseffen dat natuurlijke gezinsplanning en verschillende vormen van anticonceptie geen volledige zekerheid geven op het voorkomen van een zwangerschap. Wat we moeten beseffen is dat het uiteindelijk God is die bepaalt. Hij is het die nieuw leven geeft. "Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen." Spreuken 16:9. Breng daarom ook jullie verlangens, wensen en gedachten omtrent gezinsplanning in gebed aan God voor.


Ten slotte

Gezinsplanning is een door God gegeven verantwoordelijkheid van man en vrouw. Een echtpaar heeft daarin een belangrijke invloed. Kennis van de cyclus en de signalen die het vrouwelijke lichaam geeft is daarbij belangrijk. We hebben de mogelijkheid om, voor zover de Heere het geeft, de zegen van het ontvangen van een kind uit Zijn hand te ervaren of een zwangerschap te voorkomen als dat wenselijk is.


Dit alles moet in gebed gedaan worden om Gods wil voor jullie gezin te bepalen. Zo kan je in je huwelijk en als volgeling van God de Heere werkelijk dienen en eren.


"Hoe dichter we bij Christus komen, hoe dichter we bij elkaar komen. God wordt verheerlijkt als Zijn volk zich in harmonie verenigt."

Adventist Home, p.179.3.


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page