top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

Want het leven van het vlees is in het bloed

Bijgewerkt op: 20 apr. 2023

Bij het herdenken van Jezus’ kruisiging, neemt het bloed dat vloeide op Golgotha een belangrijke plaats in. Daarom wil ik in deze blog stilstaan bij de betekenis van bloed.

Het is immers essentieel voor het leven hier op aarde en om het eeuwige leven te verkrijgen.


Bloed is leven


Eet geen bloed

Als God na de zondvloed een verbond sluit met Noach spreekt Hij een verbod uit om bloed te eten. “Maar vlees met zijn leven, zijn bloed, er nog in mag u niet eten.” Genesis 9:4. Ook in Leviticus 3:17, 7:26 en 17:10-14 en in Deuteronomium 12:16 wordt het verboden om bloed te eten. In het Nieuwe Testament vinden we dit ook terug. Tijdens de vergadering in Jeruzalem wordt besloten dat degenen die zich tot God bekeren, moet worden geleerd dat ze zich aan een aantal regels moeten houden. “Maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed.” Handelingen 15:20. Ook hier verbiedt men gelovigen bloed te nemen.


“Zowel het bloed als het vet van dieren worden als lekkernij (delicatesse) gegeten. Maar de Heer gaf speciale aanwijzingen, dat die dingen niet gegeten mochten worden. Waarom? Omdat het eten ervan een verziekte bloedsomloop in het menselijk organisme zou veroorzaken.” CD393.4.


Op basis van gezondheid is er geen reden om bloed te drinken of voedingsmiddelen met bloed erin verwerkt, zoals bloedworst, te nuttigen. Voor vrijwel iedereen is het mogelijk alle benodigde voedingsstoffen zijn uit plantaardige voeding. Het consumeren van bloed kan je ziek maken als het niet op een hygiënische manier wordt verwerkt. Bloed bevat veel eiwitten, waardoor er gemakkelijk veel bacteriën in groeien.


Het inslikken van bloed maakt veel mensen misselijk. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een heftige bloedneus, na een ongeval of operatie. Ook kan er bloed in de maag komen door een bloeding in de slokdarm of bijvoorbeeld uit een maagzweer. Een relatief kleine hoeveelheid kan al aanleiding geven tot braken.


Bloed is leven

Als het bloed niet in de maag zit, maar op de plaats waar het hoort, in de bloedvaten, doet het erg nuttig werk. Voortgestuwd door het hart brengt bloed zuurstof en voedingsstoffen naar alle delen van het lichaam. Ook voert afvalstoffen af. Dit is essentieel voor je gezondheid, voor je leven.


Als je ziek bent of een lichaamsdeel is aangedaan door ziekte, dan helpt het in veel gevallen om de bloedsomloop te stimuleren. Door een betere circulatie worden de benodigde bouwstenen voor herstel aangevoerd en afvalstoffen worden verwijderd. Zo helpt bloed bij het beter worden.

In Leviticus 17 lezen we: “Want het leven van het vlees is in het bloed … Want het is het leven van alle vlees. Hun bloed staat voor hun leven.” Leviticus 17:11 en 14. Bloed is leven. Stroomt er geen bloed, dan kan er ook geen leven zijn.


Dit kunnen we ook geestelijk toepassen. Laten we hiervoor Leviticus 17:11 helemaal lezen.

De HEERE zegt: “Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt.”


Leviticus 17:11

Bloed is een symbool

Bloed is speciaal vanwege zijn functie in het lichaam en door de symbolische betekenis. Bloed is het teken van het verbond tussen God en Zijn volk. Bloed werd vergoten tot vergeving van onze zonden.

“Toen nam Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk en zei: Zie, dit is het bloed van het verbond dat de HEERE met u gesloten heeft op grond van al die woorden.” Exodus 24:8. Bij de paasmaaltijd vernieuwd Jezus het verbond. “Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.” Mattheüs 26:27-28.

Het bloed van de offerdieren dat vloeide was een verwijzing naar het offer dat Jezus voor ons bracht aan het kruis. Hij gaf Zijn leven, zodat wij het eeuwige leven kunnen krijgen.

“Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. … Op grond van die wil (Gods wil) zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht.” Hebreeën 10:4 en 10.


Zijn Bloed

In Johannes 6 vanaf vers 51 zegt Jezus dat we Zijn vlees moeten eten en Zijn bloed moeten drinken om behouden te worden. “Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.” Johannes 6:53-54. De Joden discussiëren hierover met elkaar. Hoe moet dit opgevat worden? Uiteraard gaat het hier om de symbolische betekenis van Zijn bloed.


“In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. … En dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.” Kolossenzen 1:14 en 20.


Heb jij deel aan Zijn bloed? Heeft God jouw zonden vergeven? Ben jij vrijgekocht “met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam?” 1 Petrus 1:19.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page