top of page

Quote: Vrede en kracht


Quote vrede en kracht, loof God, Samen de Heere danken, gebedsverzoek


Loof God!

"Ik zal de goedertierenheid van de HEERE in herinnering roepen, de loffelijke daden van de HEERE, naar alles wat de HEERE voor ons heeft gedaan, de grote goedheid voor het huis van Israël." Jesaja 63:7.


"Wanneer een besef van Gods liefdevolle goedheid de ziel voortdurend verkwikt, zal dit in het gelaat geopenbaard worden door een uitdrukking van vrede en vreugde. Het zal zichtbaar worden in de woorden en werken. En de vrijgevige, heilige Geest van Christus, die in het hart werkt, zal in het leven een bekerende invloed op anderen hebben....


Hebben we geen reden om over Gods goedheid te praten en over Zijn kracht te vertellen? Wanneer vrienden vriendelijk tegen ons zijn, beschouwen we het als een voorrecht om hen te bedanken voor hun vriendelijkheid. Hoeveel meer zouden we het als een vreugde moeten beschouwen om dank terug te geven aan de Vriend die ons alle goede en volmaakte gaven heeft gegeven. Laten we dan in elke kerk de dankzegging aan God cultiveren. Laten we onze lippen leren God te loven in de familiekring .... Laat onze gaven en offers onze dankbaarheid tonen voor de gunsten die we dagelijks ontvangen. In alles moeten we de vreugde van de Heere tonen....


David verklaart: "Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Want Hij neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen." Psalm 116:1, 2. Gods goedheid in het verhoren en beantwoorden van gebeden plaatst ons onder een zware verplichting om onze dankbaarheid uit te drukken voor de gunsten die ons zijn geschonken. We zouden God veel meer moeten prijzen dan we doen. De zegeningen die in antwoord op gebed zijn ontvangen, moeten onmiddellijk worden erkend....


We bedroeven de Geest van Christus door ons klagen en murmureren. We moeten God niet onteren door treurig te zijn over beproevingen die smartelijk lijken. Alle beproevingen die als opvoeders worden ontvangen, zullen vreugde voortbrengen. Het hele religieuze leven zal verheffend, veredelend zijn, geurend van goede woorden en werken.


Laat de vrede van God in je ziel heersen. Dan zul je kracht hebben om alle lijden te dragen, en je zult je verheugen dat je genade hebt om te verdragen. Prijs de Heer; spreek over Zijn goedheid; vertel over Zijn kracht. Veraangenaam de atmosfeer die je ziel omringt.... Prijs met hart, ziel en stem Hem die de gezondheid is van uw gelaat, uw Redder en uw God."

Citaat uit 'Gods Amazing Grace', p.325, 13 November.


Gezamenlijk danken

Waar ben je dankbaar voor? Kunnen we God samen met je danken en prijzen?


Het is mogelijk om gebed aan te vragen bij Woord en Welzijn. Voor jezelf of voor een ander. Graag bidden we met je mee. Dus heb je een gebedsverzoek, wil je voorbede voor iemand vragen of mogen we God ergens voor danken? Laat het weten!


Uiteraard worden je gegevens vertrouwelijk behandeld en nooit doorgegeven. Klik op onderstaande knop om gebed aan te vragen. Het gebedsteam zit voor je klaar om te bidden.
Recente blogposts

Alles weergeven

Komentáře


bottom of page