top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

Quote: Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen

Bijgewerkt op: 20 apr. 2023


Quote Ellen White Conflict and Courage 364 Our Father Cares Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen 1Sam7:12 Quote oud en nieuw kracht beproeving“Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken. Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem, spreek aandachtig van al Zijn wonderen.”

Psalm 105:1-2


"De omgang van God met Zijn volk zouden vaak herhaald moeten worden. Hoe vaak werden de tekens door de Heer geplaatst in Zijn handelen met het oude Israël! Opdat ze de geschiedenis van het verleden niet zouden vergeten, gebood Hij Mozes om deze gebeurtenissen in een lied om te zetten, opdat de ouders ze aan hun kinderen zouden leren. Ze moesten gedenktekens verzamelen en ze in het zicht leggen. Er werd speciaal moeite gedaan om ze te bewaren, zodat wanneer de kinderen naar deze dingen zouden vragen, het hele verhaal zou kunnen worden herhaald. Dus de voorzienigheid en de duidelijke goedheid en barmhartigheid van God in Zijn zorg en verlossing van Zijn volk werden in gedachten gehouden. We worden aangespoord:“herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen.”Hebreeën 10:32. Voor Zijn volk in deze generatie heeft de Heer gewerkt als een wonderwerkende God.... We moeten vaak Gods goedheid vertellen en Hem prijzen voor Zijn wonderwerken.


Laten we ons vertrouwen niet verwerpen, maar vaste zekerheid hebben, vaster dan ooit tevoren. "Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen," 1 Samuël 7:12 en Hij zal ons helpen tot het einde. Laten we kijken naar de monumentale pilaren, herinneringen aan wat de Heer heeft gedaan om ons te troosten en ons te redden uit de hand van de vernietiger. Laten we alle tedere barmhartigheden die God ons heeft betoond vers in ons geheugen bewaren - de tranen die Hij heeft weggeveegd, de pijnen die Hij heeft verzacht, de zorgen weggenomen, de angsten verdreven, de behoeften waarin Hij voorzag, de geschonken zegeningen - en zo onszelf sterken voor alles wat voor ons ligt tijdens de rest van onze pelgrimstocht.


We kunnen niet anders dan uitkijken naar nieuwe verwarringen in het komende conflict, maar we kunnen zowel kijken naar wat geweest is, als naar wat komen gaat en zeggen: "Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen," "laat uw kracht zijn overeenkomstig uw dagen!" 1 Samuël 7:12 en Deuteronomium 33:25. De beproeving zal de kracht, die ons zal worden gegeven om het te dragen, niet overtreffen. Laten we dan ons werk oppakken waar we het vinden, in de overtuiging dat wat er ook mag komen, kracht zal worden gegeven die evenredig is aan de beproeving."


Conflict and Courage, p.364


Recente blogposts

Alles weergeven

留言


bottom of page