top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

In Christus is kracht

Bijgewerkt op: 20 apr. 2023


In Christus is kracht, In Christus is er volmaakte en volledige hulp voor elke verzochte ziel. Jezus helpt, bemoediging

“Laat men zich liever aan Mijn macht vastklampen, laat men vrede met Mij sluiten; vrede moet men met Mij sluiten.” Jesaja 27:5.


“De vijand kan de nederige leerling van Christus, degene die biddend voor de Heer wandelt, niet overwinnen. Christus komt tussenbeide als een schuilplaats, een toevluchtsoord, tegen de aanvallen van de goddeloze. De belofte wordt gegeven: "Wanneer de vijand zal komen als een vloed, zal de Geest des Heren een banier tegen hem opheffen." Jesaja 59:19. ...


Satan mocht de te zelfverzekerde Petrus verleiden, zoals hij Job had mogen verleiden; maar toen dat werk gedaan was, moest hij zich terugtrekken. Als Satan zijn zin had gekregen, zou er voor Petrus geen hoop zijn geweest. Hij zou een complete schipbreuk van het geloof hebben gemaakt. (Zie ook 1 Timotheus 1:19.) Maar de vijand durft geen haarbreedte verder te gaan dan zijn toegewezen gebied. In de hele satanische kracht is er geen macht die de ziel, die volledig vertrouwt op de wijsheid die van God komt, kan uitschakelen.


Christus is onze toren van kracht, en Satan kan geen macht hebben over de ziel die met God wandelt in nederigheid van geest. De belofte is gegeven: “Laat men zich liever aan Mijn macht vastklampen, laat men vrede met Mij sluiten; vrede moet men met Mij sluiten.” Jesaja 27:5. In Christus is er volmaakte en volledige hulp voor elke verzochte ziel. Gevaren omringen elk pad, maar het hele universum van de hemel staat op wacht, opdat niemand verleid kan worden boven datgene wat hij kan verdragen. Sommigen hebben sterke karaktertrekken, die constant onderdrukt moeten worden. Als ze onder de controle van de Geest van God worden gehouden, zullen deze eigenschappen een zegen zijn; maar zo niet, dan zullen ze een vloek blijken te zijn... Als we ons onzelfzuchtig aan het werk zullen geven, en nooit ook maar in het minst van principes zullen afwijken, zal de Heer de eeuwige armen om ons heen werpen en een machtige helper blijken te zijn. Als we naar Jezus kijken als Degene op wie we mogen vertrouwen, zal Hij ons in geen enkel noodgeval in de steek laten.”


My Life Today, 316

24 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page