top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

Hij zuchtte diep

Bijgewerkt op: 5 mei 2023

Tijdens mijn specialisatie tot Intensive Care verpleegkundige kreeg ik les over de ademhaling en beademing. Daar leerde ik onder meer dat iedereen regelmatig zucht. Gemiddeld eens in de vijf minuten zucht je onbewust. Net voordat een inademing over zou gaan in uitademen, neem je een tweede ademteug. Een zucht is dus niet zomaar een diepe ademteug, maar eigenlijk een dubbele inademing.


Diep zuchten

Een zucht geeft ruimte

De reden dat ons lichaam ongeveer twaalf keer per uur zucht is om de alveoli, oftewel longblaasjes, open te houden. Het is van groot belang om de longblaasjes geopend te houden. Dit is namelijk de plaats waar zuurstof van de long overgaat in het bloed om over het lichaam te verdelen. Andersom gaat het afvalstofje koolstofdioxide (CO2) het bloed uit om via de luchtwegen het lichaam te verlaten. Als te veel longblaasjes dichtvallen komt de gasuitwisseling van zuurstof en koolstofdioxide in het geding.

Een zucht brengt een extra hoeveelheid lucht in de longen. Dit zet voorzichtig wat extra druk op het longweefsel waardoor samengevallen longblaasjes open geblazen worden. Zo komt er meer ruimte om te ademen.


Diep zuchten helpt niet alleen om longblaasjes te openen, maar heeft ook effect op de luchtwegen. De druk van de lucht kan de luchtwegen openmaken nadat ze gesloten waren. Regelmatig diep doorademen beschermt de luchtwegen door te voorkomen dat ze dichtvallen.


Vele emoties

Waar een zucht om fysieke reden ongemerkt voorbij kan gaan, heb je het vaak wel in de gaten als er emotionele redenen zijn om te zuchten. Bij bepaalde positieve emoties wordt soms gezucht. Bijvoorbeeld als je je erg tevreden voelt of als een uiting van verlangen. Mensen zuchten als ze geïrriteerd of geërgerd zijn, maar ook bij verdriet, stress of uitputting.


In het evangelie naar de beschrijving van Markus zijn twee situaties beschreven waarbij Jezus zuchtte om emotionele redenen. In het zevende hoofdstuk zuchtte de Heere als hij een dove man geneest. “En na hem uit de menigte apart genomen te hebben, stak Hij Zijn vingers in zijn oren, en na gespuwd te hebben, raakte Hij zijn tong aan. En terwijl Hij opkeek naar de hemel, zuchtte Hij en zei Hij tegen hem: Effatha! dat is: Word geopend! En meteen werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los, en hij sprak goed.” Markus 7:33-35. In het daaropvolgende hoofdstuk vinden het tweede citaat.

“En de Farizeeën liepen uit en begonnen met Hem te redetwisten en verlangden van Hem een teken uit de hemel om Hem te verzoeken. En Hij zuchtte diep in Zijn geest en zei: Waarom verlangt dit geslacht een teken? Voorwaar, Ik zeg u: Eer aan dit geslacht een teken gegeven zal worden!” Markus 8:11-12.


Jezus zucht in beide situaties, maar de omstandigheden zijn verschillend. Zo zijn ook Zijn emoties naar de Farizeeën anders bij de genezing van de dove man. Jezus was teleurgesteld dat de Farizeeën de geestelijke waarheid maar niet wilden aannemen. De zucht in Markus 7 was een uiting van Jezus’ medeleven met het lijden van de mensen. De man die genezen werd, stond met zijn doofheid en moeizame spraak symbool voor de mensheid die zich zo vaak doof houdt voor Zijn boodschap en voor de haperende levens, die velen in deze wereld leiden.


 stop relax breathe pray resume

Vertrouwen

In de 38e psalm benoemt David zijn problemen en hij omschrijft zichzelf als een doofstomme. Hij zucht onder zijn moeilijke omstandigheden en vertelt alles aan God. Daarbij spreekt hij ook zijn vertrouwen in de Heere uit.

“Heere, al mijn verlangen ligt voor U open, mijn zuchten is voor U niet verborgen. … op U, HEERE, hoop ik; Ú zult verhoren, Heere, mijn God!” Psalm 38:10 en 16.


Bij negatieve emoties, zoals onder meer stress en angst, zuchten mensen vaker. De diepe ademteugen worden gezien als het resetten van je systeem. Als je gespannen bent, brengt zuchten ontspanning in het lichaam.

Ook na een goede afloop van een spannend moment zucht je vaak, dan kan je weer opgelucht ademhalen.


Naast zuchten is gebed een krachtig hulpmiddel. Net als David mag je al je zorgen aan de Heere vertellen. Je kan erop vertrouwen dat Hij ook naar jou luistert en je gebed verhoort, dan kan je snel een zucht van verlichting slaken.

Bronnen

Seventh-day Adventists Bible Commentary, Volume 5

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios

No se pudieron cargar los comentarios
Parece que hubo un problema técnico. Intenta volver a conectarte o actualiza la página.
bottom of page