top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

Het belang van ventilatie

Bijgewerkt op: 14 jul. 2021

In Genesis 1 lezen we over de schepping. De eerste drie dingen die geschapen zijn, zijn licht, water en lucht. Deze drie zijn essentieel voor onze gezondheid. Ook in de acht gezondheidswetten komen ze voor: zonlicht, water en frisse lucht. In dit artikel gaan we aandacht besteden aan de laatste.


Om gezond te zijn hebben de longen schone lucht nodig. Toch kan lucht ook ziekmakend zijn. Over slecht geventileerde ruimtes zegt Ellen White: “de lucht in deze kamers worden al snel giftig voor de longen die die lucht inademen.”

Ziekmakende lucht

In deze corona-tijd is schone en ziekmakende lucht een veelbesproken onderwerp. Het virus leeft in de luchtwegen van besmette personen en verspreidt zich in kleine druppeltjes, die door de zieken uitgeademd worden. Een zieke kan op korte afstand virussen naar jou overbrengen door bijvoorbeeld te hoesten, niezen. Dit noemen we directe besmetting. Ondanks dat het virus een tijdje kan overleven op voorwerpen is besmetting via deze weg niet aangetoond.

U vraagt zich misschien af: als mensen met symptomen van verkoudheid thuisblijven en iedereen 1,5 meter afstand houdt. Dan is er toch niets aan de hand? Nou, bovenstaande is niet het complete verhaal. Er zijn nog enkele punten van belang:

1. Uit onderzoek blijkt dat een aanzienlijk percentage door corona besmette mensen GEEN symptomen heeft. Het kan dus voorkomen dat je niet weet dat je corona hebt, omdat je (nog) geen tekenen van verkoudheid of koorts hebt, maar toch kan je het virus verspreiden.

2. Er blijkt nog een andere manier van besmetten te zijn. Indirecte besmetting. De virussen kunnen in aerosols veel verder dan 1,5 meter door de lucht reizen. Uit onderzoek van de universiteit van Amsterdam blijkt dat het virus in een niet of slecht geventileerde ruimte de aerosols minutenlang blijft rondzweven. Op deze manier word je langer aan het virus blootgesteld en heb je een grotere kans op besmetting.

3. Dit is de meest voorkomende manier van besmetten en vindt vooral plaats bij zogenoemde “superspreading events”, bijeenkomsten waar veel mensen besmet worden met corona. Kenmerken van deze bijeenkomsten zijn dat er veel mensen langere tijd in een kleine, afgesloten ruimte zijn.

4. Mensen die bij zo’n “superspreading event” besmet worden, hebben vaker meer symptomen. Ze zijn dus zieker.

Samengevat: in slecht geventileerde ruimtes waar veel mensen bij elkaar komen, is de kans op het ziek worden van corona het grootst.


De oplossing: ventileren

Ellen White schreef meer dan 100 jaar geleden:

“De lucht moet steeds blijven circuleren om zuiver te blijven.”

In diverse boeken en geschriften pleit zij ervoor dat je in ruimtes waar mensen verblijven de ramen openzet. Dit is van groot belang voor de algehele gezondheid van die personen.

Over kerken zegt ze:

“Het is gevaarlijk voor mensen met een zwak hart om te spreken in kerken waar de lucht vergiftigd wordt door uitademingen van menselijke lichamen. Onze kerken moeten goed worden geventileerd, zodat de lucht die wordt ingeademd door degenen die er twee uur per keer in zitten, zo puur mogelijk kan zijn.”

Uit het eerdergenoemde onderzoek van de universiteit van Amsterdam blijkt dat in een ruimte met goede ventilatie, dat wil zeggen met een open raam of deur, de aerosols in 30 seconden halveren. De kans dat je in zo’n korte tijd besmet raakt is nihil. Dit sluit dus precies aan bij de adviezen van Ellen White.

Geestelijke toepassing

Uit alledaagse bezigheden kunnen we ook lessen leren door ze geestelijk toe te passen. Wordt ons huis schoon als we met een luchtverfrisser rondspuiten? Misschien zijn vieze geurtjes even weg, maar de viezigheid en het stof liggen er nog. Het is beter de ramen en deuren open te gooien en af te stoffen en te vegen. Zo is het ook met ‘viezigheid’ in ons hart. Het moet niet gemaskeerd worden met een luchtverfrisser, maar we moeten ons leven zo inrichten dat we op God gericht zijn, zodat Hij ons genade kan schenken en in ons en door ons kan werken.

“De zondige ziel luchten

De Heer zuivert het hart net zoals we een kamer luchten. We sluiten de deuren en ramen niet en gooien er een zuiverende substantie in; maar we openen de deuren en gooien de ramen wijd open en laten de zuiverende atmosfeer van de hemel binnenstromen. De Heer zegt: "Hij die de waarheid doet, komt tot het licht." Joh 3:21 De vensters van impuls, van gevoel moeten worden geopend naar de hemel en het stof van zelfzucht en aardsheid moet worden verdreven. De genade van God moet door de kamers van de geest vegen, de verbeelding moet hemelse thema's hebben voor overdenking en elk element van de natuur moet worden gezuiverd en gevitaliseerd door de Geest van God.”

“Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen.” Titus 2:11.

“En eenieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich zoals Hij rein is” 1 Johannes 3:3.

Bronnen

- Healthful living, H16 Ventilatie, Ellen White

- Testimonies fort the church 1:702, Ellen White

- Gospel Herald 1-1-1901, Ellen White

- https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30245-9/fulltext

- Manuscript 3, 1892, Ellen White

36 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Vitamine D

bottom of page