top of page

Een les voor het leven

Op het eerste gezicht is het maar een klein voorval: een stagebegeleidster met een iets andere aanpak dan anderen. Maar wat ik daarvan leerde is me bijgebleven. Het is al ruim 20 jaar geleden gebeurd en met enige regelmaat komt de les die ik leerde terug in mijn gedachten. Daarom wil ik het graag met je delen.


Levensles in de praktijk

Tijdens mijn opleiding tot verpleegkundige loop ik stage op de operatiekamers. De dag is volgepland met staaroperaties, een ingreep waarbij de vertroebelde lens vervangen wordt, waardoor de patiënt weer scherp kan zien.


Ik had al geleerd wat ik moest doen als omloop, daarom mag ik voor elke patiënt alles klaarzetten en aangeven aan de arts en operatieassistent. Maar ik weet nog niet hoe ik het goed moest doen. Mijn begeleidster van die dag laat mij al het werk doen.


Er staan zo'n twaalf personen op het programma voor de ochtend. Het tempo ligt hoog en ik kom in de problemen. Ik krijg het niet voor elkaar om alles goed te doen. Dat voelt heel naar. Ik wil niet dat de artsen of patiënten last hebben van mijn onhandigheid. Op dat moment wens ik dat mijn begeleidster inspringt en mij helpt. Maar dat doet ze de hele ochtend niet.


Een les voor het leven, Gods methode voor levensles

Bewust niet, zo deelt ze bij de lunch.

Als mijn begeleidster alle struikelblokken had weggehaald voor ik erover viel, had ik haar hulp vast gewaardeerd en had ik een fijn gevoel aan de ochtend overgehouden. Maar ik zou dan niet veel geleerd hebben.

Ze heeft me in de ochtend geobserveerd, weet wat mijn probleem is en hoe dit verholpen kan worden. Nog belangrijker is dat ikzelf ervaren heb wat er mis was met mijn aanpak. Ik heb zicht gekregen op mijn knelpunten. Nu sta ik veel meer open om te leren en te veranderen.

Door de ervaring sta ik veel meer open om te leren en te veranderen.

In het begin van de middag leert ze me de juiste werkwijze. Ze instrueert me hoe ik mijn tijd juist indeel, zodat ik niet steeds wissel tussen wachten en haasten. Al snel kan ik het zelf en de rest van het middagprogramma verloopt soepel.


Levenslessen leren

De situatie die ik hier beschrijf, stelt op het eerste gezicht misschien niet heel veel voor. Maar de les die hieruit te leren is, is wel belangrijk. Niet alleen voor mij, maar ook voor jou.


Wat willen we graag dat alles soepel verloopt en dat we ons er fijn bij kunnen voelen. Zodat we God mogen danken en prijzen voor Zijn zegeningen.

Helaas is het leven hier op aarde niet zo dat alles op rolletjes loopt. Vaak komen we in situaties terecht die vervelend, moeilijk, pijnlijk zijn. Momenten waarop we vragen: "Waarom, Heere? Waarom brengt U mij in deze omstandigheden?" Misschien vraag je je zelfs af of het een straf is.


God, onze Leraar

God is een liefdevolle, medelevende God, die er geen genoegen uit haalt om ons in moeilijkheden te zien. Hij heeft altijd het goede met ons voor. Daarom geeft Hij ons vrijheid van keuze. We zijn vrij om te kiezen. Bij het maken van verkeerde keuzes komen we in de problemen. Fouten maken, kan komen door eigen schuld, invloed van buitenaf of gebrek aan kennis. Wat de oorzaak ook is, de Heere is altijd bereid om ons te vergeven als we daarom vragen.


Gods methode om ons belangrijke levenslessen te leren en ons karakter te vormen, lijkt heel erg op de aanpak van mijn begeleidster op de operatiekamer. Hij ziet en kent ons. Hij weet wat onze problemen zijn en wat we nodig hebben.


Hij brengt in Zijn voorzienigheid je op het juiste moment, in de juiste situatie. Hij kan omstandigheden gebruiken om je wakker te schudden en je hart te verzachten, zodat je je ogen opent en bereidt bent om te luisteren, te leren en/of te veranderen.


Als je in moeilijkheden zit, kan dat je blik op dat moment vertroebelen. Misschien is je focus gericht op de feiten en hetgeen voorgevallen is. Breng alles in gebed en vraag God je beeld weer scherp te stellen. Waar draait het echt om? Welke les wil de Heere dat jij leert in je leven?


Weet dat God altijd dicht bij je is. Hij wil ieder moment naar je gebed luisteren en Hij zal je helpen op het juiste moment, op de juiste manier.


"Want wij hebben geen Hogepriester

Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden,

maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.


Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade,

opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden

om geholpen te worden op het juiste tijdstip."

Hebreeën 4:15-16
Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page