top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

Alcohol in de eindtijd

Bijgewerkt op: 20 mei 2022

Dronken zijn wordt in vele Bijbelteksten veroordeeld. Daarom wordt overmatig gebruik van alcohol door de meeste christenen afgekeurd. Dan blijft de vraag over: mag je als gelovige af en toe een biertje of glaasje wijn drinken?


Bij dit soort vraagstukken wordt er vaak gekeken met een bril van de cultuur waarin je leeft. In onze samenleving is matig alcohol gebruik door velen geaccepteerd. Voor gezonde volwassenen wordt 5-10 glazen alcohol per week, verspreid over meerdere dagen, met minimaal twee alcoholvrije dagen als ‘gezond omgaan met alcohol’ genoemd.


Ook wordt gezegd dat alcohol een schadelijk product is en er geen veilige grenzen zijn. Alcoholgebruik is namelijk nooit zonder risico.[i]


Alcohol drinken christen


Als christenen moeten we niet naar onze directe omgeving kijken als we zoeken naar het antwoord op een dilemma. Paulus waarschuwt: “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.” Romeinen 12:2.

In plaats van te kijken wat misschien volgens de Bijbel nog net mag, moeten we het onderscheidingsvermogen hebben om te bepalen wat de wil van God voor ons persoonlijk is.


“Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. ... Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.” 1 Korinthe 6:12, 19-20. Is het drinken van alcohol nuttig? Ook in kleine hoeveelheden heeft alcohol een invloed op ons lichaam en onze geest. Daarom heb ik (jaren geleden) besloten helemaal geen alcohol meer te drinken. Er zijn nog een aantal argumenten uit de Bijbel over dit onderwerp, die niet vaak genoemd worden. Daarom wil ik ze hier graag delen.


Priesters

De leefregels voor priester zijn strikt. Leviticus 10 beschrijft de wetten voor de priesters en legt ze uit.

“Wijn en sterkedrank mag u niet drinken, u niet en uw zonen met u ook niet, als u de tent van ontmoeting binnenkomt, opdat u niet sterft – het is een eeuwige verordening, al uw generaties door – zowel om onderscheid te kunnen maken tussen het heilige en het onheilige, tussen het onreine en het reine, als om de Israëlieten in al de verordeningen te kunnen onderwijzen die de HEERE door de dienst van Mozes tot hen gesproken heeft.” Leviticus 10:9-10.

De priesters moeten een heldere geest hebben om een juist inzicht te hebben en goed te kunnen oordelen. Een tweede reden is dat ze een voorbeeld zijn en de taak hebben anderen te onderwijzen.


Nazireeërs

Nazireeërs zijn personen die zich aan God toewijden. Gedurende hun nazireeërschap zijn zij heilig voor de Heere (Numeri 6:8). Ook voor hen geldt dat ze geen alcohol mogen drinken.

“Wanneer een man of een vrouw een gelofte aflegt door de gelofte van een nazireeër te doen, om zich aan de HEERE te wijden, dan moet hij zich van wijn en sterkedrank onthouden; azijn uit wijn of azijn uit sterkedrank mag hij niet drinken; verder mag hij helemaal geen druivensap drinken en geen verse of gedroogde druiven eten.” Numeri 6:2-3.

Bekende voorbeelden uit de Bijbel zijn Simson en Johannes de Doper. Je kunt erover lezen in Richteren 13 en Lukas 1:15.


Koningen

Volgens de wijze Salomo stemt het gebruik van alcohol niet overeen met de functie van koning of rechter.

“Het past koningen niet, Lemoël, het past koningen niet wijn te drinken, of dat vorsten vragen: Waar is er sterkedrank? Anders zal hij drinken en vergeten wat verordend is, de rechtszaak van alle ellendigen verdraaien.” Spreuken 31:4-5

De achterliggende reden is om te zorgen dat hij regels en voorschriften niet vergeet en een correcte besluiten neemt.


Oproep voor nu

Je vraagt je misschien af wat dit nu voor jou betekent. Is dit op jou van toepassing als je geen priester of koning bent? Lees deze tekst uit 1 Petrus 2:9: “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.”

Petrus zegt dat wie in Christus gelooft een uitverkoren geslacht is. We zijn God’s volk, heilig als de Nazireeërs en als Zijn kinderen wordt ons de waardigheid van een koning en priester toegekend (Romeinen 8:17). Als wij tot deze groep behoren, past het ons dan om alcohol te drinken? We moeten leven naar de wil van God “om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. … En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.” 1 Petrus 4:2-3,7


In de eindtijd

Zoals veel christenen ben ik ervan overtuigd dat we in de eindtijd leven. Jezus wederkomst zal niet lang meer op zich laten wachten. In diverse Bijbelteksten klinkt de waarschuwing om in deze bijzondere tijd in de geschiedenis waakzaam en nuchter te zijn. We moeten helder van geest zijn om het benodigde onderscheidingsvermogen te hebben om voorbereid te zijn voor Zijn komst.


Jezus zelf waarschuwt ons in Mattheus 24:36-51 en Lukas 12:35-48 om waakzaam te zijn. Wie drinkt is niet voorbereid op de wederkomst. De rentmeester die trouw en verstandig is en naar Zijn wil handelt, wordt gezegend in tegenstelling tot degene die eigenlijk wel weet wat goed is, maar toch gaat feesten en onder invloed van alcohol komt.


“Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.” Lukas 21:34-36


Ook Paulus heeft het hierover. We moeten voorbereid zijn op Jezus wederkomst en slechte dingen nalaten. In de brief aan de Romeinen hoofdstuk 13 schrijft hij dat we op gepaste wijze moeten wandelen en zo met ons lichaam omgaan dat we geen verkeerde neigingen opwekken. In de brief aan de Thessalonicenzen spoort hij ons aan om waakzaam te zijn in de eindtijd.

“U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm.” 1 Thessalonicenzen 5:5-8


We begonnen met de vraag wat Gods wil voor ons is. Paulus roept in het vierde hoofdstuk van 1 Thessalonicenzen op om heilig te leven, omdat dit Gods wil is (1 Thessalonicenzen 4:3-7). Heilig, aan God toegewijd als Nazireeër, priester en koning. Waakzaam, bezonnen en nuchter om voorbereid te zijn op Jezus wederkomst.
Bron:

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page