top of page

Quote: Sympathie


Quote sympathie Ellen White 4T56.2


"Als menselijke sympathie vermengd wordt met liefde en welwillendheid, en geheiligd wordt door de Geest van Jezus, is het een element dat veel goeds kan voortbrengen. Zij die welwillendheid cultiveren doen niet alleen een goed werk voor anderen en zegenen degenen die de goede daad ontvangen, maar ze doen ook zichzelf een plezier door hun harten open te stellen voor de weldadige invloed van ware welwillendheid.


Elke lichtstraal die we op anderen laten vallen, zal op onze eigen harten weerkaatst worden. Elk vriendelijk en sympathiserend woord gesproken tot de bedroefden, elke daad om de onderdrukten te verlichten en elke gift om in de noden van onze medemensen te voorzien, gegeven of gedaan met het oog op Gods glorie, zal resulteren in zegeningen voor de gever. Zij die op deze manier werken, gehoorzamen aan een wet van de hemel en zullen de goedkeuring van God ontvangen. Het plezier om anderen goed te doen geeft een gloed aan de gevoelens die door de zenuwen flitst, de bloedsomloop versnelt en geestelijke en lichamelijke gezondheid opwekt."


Quote sympathie uit Testimonies for the church, volume 4 p.56.2, Ellen White

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page