top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

Quote - de Heelmeester

Bijgewerkt op: 20 mei 2022


Grote Heelmeester Letters and Manuscripts Volume 4, 1886, par 19 Ellen White


"Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester." Exodus 15:26


"God is oprecht met ons en maakt aanspraak op alle kracht van ons wezen. We hebben de grote Heelmeester nodig om ons te genezen. We hebben meer van de hemel nodig en minder van onszelf. We moeten deel hebben aan de goddelijke natuur. O, wat is er liefde voor ons geopenbaard! De goddelijke Zoon van God verliet de troon van de hemel en gaf Zijn leven voor ons, en werd terwille van ons arm. Hij bekleedde Zijn goddelijkheid met menselijkheid. Ben je in ruil daarvoor bereid jezelf te verloochenen en je Redder te volgen? O, verspeel de weinige ogenblikken die ons nog resten niet door wereldse eer te zoeken en zo de kostbare zegen van het eeuwige leven te verliezen!"

Letters and Manuscripts - Volume 4, 1886, par 19.26 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page