top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

De acht gezondheidswetten – Deel 2: Beweging

Bijgewerkt op: 29 jan. 2022

In deze achtdelige serie wil ik met u enkele basisaspecten doornemen van de acht onderdelen voor een gezonde levensstijl. Mijn vorige blog over voeding kunt u hier teruglezen. Deze acht onderdelen worden samengevat met de acroniem NEW START. Het staat voor:

Nutrition - Voeding

Exercise - Beweging

Water - Water

Sunlight - Zonlicht

Temperance - Matigheid

Air - Frisse lucht

Rest - Rust

Trust in God - Vertrouwen in God

Deze keer hebben we over beweging. Bij bewegen wordt vaak aan sport gedacht. Als je Bijbelteksten over sport zoekt, kom je er niet zo veel directe teksten tegen. De nadruk ligt daarbij vooral op het geestelijke aspect (1 Tim 4:8 en 1 Kor 9:24-27). Dat wil niet zeggen dat sporten of bewegen niet goed of niet belangrijk is. Integendeel!

Twee vormen van beweging komen juist wel frequent en in positieve zin voor in de Bijbel: tuinieren en wandelen.Actieve levensstijl

God heeft voor ons een actieve levensstijl voor ogen. Al in het paradijs krijgt Adam actief werk te doen: Gen2:15 De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden.”


En dat geldt niet alleen voor de mannen. In de omschrijving van de deugdelijke vrouw in Spreuken 31 staat: Zij zet haar zinnen op een akker, en verwerft die, van de vrucht van haar handen plant zij een wijngaard. Zij omgordt haar heupen met kracht, zij maakt haar armen sterk. (vers 16-17)


Het werk in de tuin en op het land heeft een hele praktische kant: het is nodig om voldoende te eten te hebben. Daarnaast maakt het fysieke werk spieren sterker en krachtiger.


In harmonie met God’s tweede boek

De natuur wordt wel eens God’s tweede boek genoemd. In Zijn schepping kan je zien wie Hij is en er zijn vele lessen te leren. Jezus maakte regelmatig gebruik van voorbeelden uit de natuur en het tuinieren. Denk bijvoorbeeld aan het mosterdzaadje, de wijnstok en de ranken en de gelijkenis over het zaad wat op verschillende ondergronden valt. Terwijl we buiten zijn, in de zon, in de frisse lucht wordt onze aandacht getrokken door de schepping. Zo kunnen vogels, lelies of gras onze gedachten brengen naar Lukas 12:22-34 en ons bemoedigen om niet bezorgd te zijn.


Wandelen

Een tweede vorm van beweging, die door vrijwel iedereen gedaan kan worden, is wandelen. Ook hierbij geldt dat het de voordelen heeft, die ik hierboven benoemde: het versterkt de spieren, je bent in de zon, met frisse lucht en vaak omringd door de natuur.


Ook in de Bijbel over wandelen gesproken en wel op zeer uiteenlopende manieren:

- Mozes en het volk Israël wandelden tientallen jaren door de woestijn (Exodus 13 en

verder)

- Ze gingen ook nog eens over het droge door de Rode Zee (Exodus 14)

- Jezus genas verlamden, die daarna blij weer konden lopen (Markus 2, Joh 5)

- Jezus en ook Petrus liepen over het water (Mattheus 14:22-33)

- De Emmaüsgangers wandelden samen met Jezus, zonder dat ze het door hadden

(Lukas 24:13-35)

- Van Henoch wordt wel verteld dat hij heel bewust met God wandelde: “En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar. Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.” Genesis 5:21-24.

Net als voor Adam, is het ook voor ons goed om actief bezig te zijn met tuinieren. En net als Henoch mogen ook wij met God wandelen.

Efeze 5:1-2: “Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft.”


Tenslotte

Natuurlijk valt er nog veel meer over beweging te vertellen. In toekomstige blogs zal ik vaker over beweging schrijven, maar in de eerstvolgende blog gaan we in op het derde onderdeel van de acht gezondheidswetten: water en wat de Bijbel daarover zegt.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page