top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

De acht gezondheidswetten – Deel 3: Water

Bijgewerkt op: 6 jul. 2023

In deze achtdelige serie wil ik met u enkele basisaspecten doornemen van de acht onderdelen voor een gezonde levensstijl. Mijn vorige blogs in deze serie kunt u hier teruglezen: voeding, beweging. Deze acht onderdelen worden samengevat met de acroniem NEW START. Het staat voor:

Nutrition - Voeding

Exercise - Beweging

Water - Water

Sunlight - Zonlicht

Temperance - Matigheid

Air - Frisse lucht

Rest - Rust

Trust in God - Vertrouwen in God


Deze keer leggen we de focus op water. Het woord ‘water’ komt tussen Genesis 1:2 en de laatste verzen van de Bijbel (Openbaring 22:17) bijna 700 keer voor in de Bijbel. Dit geeft aan dat het erg belangrijk is. Water is essentieel voor het leven, zowel fysiek als spiritueel.

De acht gezondheidswetten – Deel 3: Water NEW START

Water is dorstlessend

“Hij wijst de bronnen hun loop naar de dalen, zodat ze tussen de bergen door stromen.

Ze geven alle dieren van het veld te drinken, de wilde ezels lessen er hun dorst. Daarbij wonen de vogels in de lucht, hun stem klinkt tussen de takken. Hij bevochtigt de bergen vanuit Zijn hemelzalen, de aarde wordt verzadigd door de vrucht van Uw werken.” Psalm 104:10-13

De hele natuur: planten, bomen, dieren en mensen kunnen niet zonder water. We hebben water nodig om te drinken. Ons lichaam is er sterk van afhankelijk. Bij tekort aan water raken orgaansystemen al snel uit balans. In mijn blog "stromen van zegen", leest u meer over de effecten van water op het lichaam.

Water is het beste om te drinken. Het bevat geen calorieën en is direct beschikbaar om op te nemen in het lichaam voor verder gebruik.

In de Bijbel zijn vele ontmoetingen bij waterputten beschreven, wat het belang van water drinken bevestigd. Denk onder meer aan Hagar en Ismaël, Eliëzer en Rebekka, Mozes en Zippora en haar zussen, en in het nieuwe testament Jezus en de Samaritaanse vrouw. “En daar was de bron van Jakob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: Geef Mij te drinken.” Johannes 4:6-7.

Water onderdeel van de gezondheidswetten

Water is niet alleen om te drinken en de innerlijke mens te verkwikken, maar water is ook toe te passen aan de buitenkant.

Water reinigt voorwerpen: “… Maar als het in een koperen pot gekookt is, moet het geschuurd en met water afgespoeld worden.” Lev 6:28 ”… alle houten voorwerpen moeten met water afgespoeld worden.” Lev 15:12.

Water reinigt kleding en ons lichaam: “… zijn kleren wassen en zijn lichaam met water wassen. Dan is hij rein.” Leviticus 14:9.

Water reinigt ook van ziekte, zoals bij Bethesda (Johannes 5) en bij Naäman de Syriër, die zich in de Jordaan moest wassen om te genezen van zijn melaatsheid (2 Koningen 5). Ook vandaag de dag kan water middels hydrotherapie toegepast worden om genezing te bevorderen.


Spirituele betekenis van water

In diverse Bijbelteksten zie je dat het drinken van en wassen met water ook een symbolische betekenis heeft. Terug naar de ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de waterput. Jezus vraagt haar om water, maar zij aarzelt. “Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben.” Johannes 4:10. Wat is levend water? In Jeremia 2:13 en Jeremia 17:13 wordt uitgelegd waar het voor staat: “…de bron van het levende water, de HEERE…”

God is de bron van het levende water en Hij wil het ons graag geven. “…wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.” Johannes 4:13-14. “Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.” Hebreeën 10:22.

Tenslotte

Natuurlijk valt er nog veel meer over water te vertellen. In toekomstige blogs zal ik vaker over water schrijven, maar in de eerstvolgende blog gaan we in op het vierde onderdeel van de acht gezondheidswetten: zonlicht en wat de Bijbel daarover zegt.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page