top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

Optimisme en gezondheid: Een blij hart

Bijgewerkt op: 31 aug. 2023

Met een blij gemoed begonnen,

wordt veel moeilijks overwonnen


Hoe stap jij het nieuwe jaar in? Wellicht ben je positief ingesteld en zie je een mooie toekomst voor je. Vol hoop, met kansen, mogelijkheden en zegeningen. Volgens het gezegde helpt een optimistische houding moeilijkheden te overkomen. Wist je dat de Bijbel ook spreekt over de positieve effecten van optimisme?Optimisme en gezondheid, een blij hart, spreuken 17:22, spreuken 15:13, volkomen blijdschap, vreugde, optimist Bijbel


Spreuken

Salomo spreekt er zo over: “Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.” Spreuken 17:22. Hij koppelt een vrolijk, optimistisch karakter aan beter herstel van ziekte en zet het tegenover een pessimistische, depressieve houding. De invloed van gemoedsgesteldheid op vele facetten van gezondheid is wetenschappelijk onderzocht. Hieruit blijkt dat deze Bijbeltekst klopt. Een positieve levenshouding heeft een gunstige invloed op het hele welzijn van de mens: lichamelijk, psychisch, sociaal en geestelijk.


Botten, hart en meer

Er is een onderzoek gedaan bij jongeren, die een orthopedische operatie ondergingen. Hieruit bleek onder meer dat meer angst en mentale problemen voor de operatie geassocieerd was met een langzamer herstel en meer pijn na de operatie.[1]


Niet alleen het emotionele hart, maar ook het kloppende hart in je borstkas heeft baat bij een dosis opgewektheid. Mensen die gewoonlijk gelukkig, enthousiast en tevreden zijn, krijgen minder snel hartaandoeningen op dan degenen die dat meestal niet zijn.[2] Uit een onderzoek uit Arnhem onder 65+ers[3] blijkt dat optimisme de kans op overlijden gedurende de negen jaar van het onderzoek significant kleiner maakte. Preventie van overlijden door hart- en vaatziekten was verantwoordelijk voor een groot deel van het effect.


Optimisme doet nog meer voor de lichamelijke gezondheid. Het heeft onder meer een voordelige invloed op het immuunsysteem en een lange levensduur. In vergelijking met pessimisten hebben optimisten vaker een gezonde levensstijl, wat mogelijk deel van het effect verklaart.


Veerkracht

De mentale effecten van een zonnige instelling dragen ook zeker in belangrijke mate bij aan de gezondheid. Iedereen krijgt te maken met moeilijke omstandigheden. Optimisme is van belang in het omgaan met tegenslagen. Deze eigenschap maakt je veerkrachtiger. Het zorgt voor minder stress en een sneller herstel van teleurstellingen. Positievelingen zijn ook eerder geneigd om bij te dragen aan een oplossing als je met moeilijkheden te maken krijgen.


Om ons heen

Niet alleen Spreuken 17 spreekt over een blij hart. Ook twee hoofdstukken daarvoor lezen we daarover. “Een vrolijk hart maakt een gezicht blij, maar door hartenleed wordt een geest neerslachtig.” Spreuken 15:13. Deze tekst gaat meer in op het psychosociale aspect van blijdschap. Hoe we zijn en hoe we op anderen reageren heeft een impact op de mensen om ons heen.


“Het is Gods wil dat we opgewekt zijn. Hij wil dat we ons hart openen voor de zonnestralen van de hemel; Hij wil dat onze geest verzacht wordt door Zijn liefde en goedheid, zichtbaar in ons eigen leven en in de dingen van de natuur om ons heen. Degenen die met ons in contact worden gebracht, worden door onze woorden en daden ten goede of ten kwade beïnvloed. We verspreiden onbewust de geur van ons karakter op de morele atmosfeer die ons omringt of we vergiftigen die atmosfeer door gedachten, woorden en daden die een schadelijke invloed hebben.” 29. PK 274,5


Bron van vreugde

Als God wil dat we opgewekt zijn, wat zegt Hij dan over blijdschap? Hoe kunnen we volgens Zijn Woord dan ware blijheid krijgen? “U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht.” Psalm 16:11. Met God aan mijn rechterhand “is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn lichaam veilig wonen.” Psalm 16:9.


Als je die vreugde, die volkomen blijdschap nog niet kent, mag je de Heere daarom vragen. “Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden.” Johannes 16:24.


Het is mijn wens en gebed voor jou dat je de liefde van Jezus mag ervaren in je hart en leven. Dat je die vreugde, dat optimisme dat ook bijdraagt aan je gezondheid, in je mag hebben.


De liefde die Christus door het hele wezen verspreidt, is een vitaliserende kracht. … Het plant in de ziel een vreugde die niet vernietigd kan worden door iets aards, vreugde in de Heilige Geest, gezondheidgevende, levengevende vreugde. MH 115.3


Bronnen [1] Preoperative Considerations for Teenagers Undergoing Orthopaedic Surgery: VTE Prevention, Mental Health Assessment, Vaping, and Drug Addiction [2] Don't worry, be happy! Positive emotions protect against heart disease [3] Dispositional optimism and all cause and cardiovascular mortality in a prospective cohort of elderly Dutch men and women

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page